Om behovet av en grön säkerhetspolitik.

I helgen så har jag varit delegat i Ungdomens nordiska råd. Sitter just nu och är observatör i nordiska rådet.

Ungdomens nordiska råd inleddes med en föreläsning av en forskare vid utrikespolitiska institutet som talade om säkerhetspolitik. Jag höll inte med om allt han sa men han hade en väldigt vettig analys av vilka hot mot säkerheten som vi står inför. Enligt honom så var de största hoten klimatkrisen och de växande globala klassklyftorna. Han hade också en väldigt intressant analys av det dilemma som Kina idag står inför. Om de inte håller en ekonomisk tillväxt på ca 8% om året så riskerar landet att falla samman I kaos då ca 30 miljoner kineser flyttar in till städerna från landsbygden för att söka jobb varje år. Om tillväxtpolitiken fortsätter så kommer dock det ekologiska systemet att falla samman. Detta är bara ett av de viktiga säkerhetspolitiska dilemmor som klimatkrisen och globaliseringen ställer oss inför.


UNR
antog med knapp majoritet en resolution skriven av liberalerna och centern om gemensamt nordiskt försvarssamarbete. Den var dock inte alls inriktad på de reella framtida hot som vi står inför. Istället skulle de nordiska länderna samarbeta militärt och tillverka vapen för export. (Jag mfl reserverade mig mot detta, samt mot att UNR valde att avslå resolutionen om att de nordiska länderna bör jobba för striktare regler kring vapenexport med ett mål om att vapenindustrin på lång sikt ska avvecklas)

En annan sak som diskuterats mycket här i Helsingfors är Island. Storbritannien har ju som bekant fryst Islands tillgångar med hjälp av en antiterrorlag och kräver ca 1,5 gånger Islands BNP för att släppa loss pengarna. Som många forskare inom internationell politik skriver så har säkerhetspolitik idag mer gått över till att handla om att kontrollera flöden än att försvara territorium. Det är finansspekulation som fått Island på fall, inte en militär invasion. Om Norge inte solidariskt gått med på att ställa upp med pengar så kunde dock Island blivit tvingat att ta ett stort lån från Ryssland. Vad som sedan kunde ha krävts i gengäld kan vi bara gissa, men en flygbas på en ö mitt emellan Ryssland och USA är ju inte direkt oattraktivt.

En Nordisk militär upprustning skulle snarare provocera Ryssland och skapa ännu ett hot som vi inte vill ha. (Det gick ju så bra för Georgien när de närmade sig NATO). Märk väl att det inte är så troligt att en stormakt invaderar ett land utan att kunna legitimera det på något sätt. Ryssland må ha gått in i Georgien men de väntade tills de kunde hitta något sätt att legitimera det på, som att Georgien gått in i Sydossetien strax efter att flera västländer erkänt Kosovos suveränitet. Likväl behövde USA myten om massförstörelsevapen för att legitimera sin invasion av Irak. Det största hotet från Ryssland är inte deras militär, utan snarare om vi blir beroende av deras fossila bränslen.

När jag satt och lyssnade på debatten i nordiska rådet som till stor del handlade om säkerhetspolitik, så gick Maria Wetterstrand upp och ställde en klockren fråga om huruvida det jobbas med ett avtal om att skydda Arktis naturresurser från exploatering ifall att polarisen smälter. Det sista vi behöver är en internationell konflikt om olja i Arktis, när vi borde satsa på förnyelsebara energikällor. Till skillnad från de flesta andra som ställde interpellationer så fick hon dock inget svar. Det är uppenbart att många gråa politiker verkar leva kvar på nittonhundratalet. För att skapa en hållbar långsiktigt säkerhet så behövs det en grön säkerhetspolitik för tvåtusentalet. Inte samma gråa politik som snarare ökar vår osäkerhet. För att kunna öka vår säkerhet så måste vi först och främst bekämpa klimatkrisen och de växande globala klassklyftorna.

Vi måste också inse att diskursen om världen som en hotfull och farlig plats skapar rädsla, vilket får regeringar att rusta upp och på så sätt gör världen till den hotfulla plats som vi tror att vi beskriver men istället skapar. Det betyder inte att allt kommer att lösa sig om vi bara håller handen och dricker örtte men vi måste inse att världen som den ser ut idag är en social konstruktion. Vi har skapat den och kan således förändra den. För att kunna göra det så måste vi ha en vision om en fredlig värld och ta steg åt det hållet samtidigt som vi tar hänsyn till de reella säkerhetshot som finns idag. Om vi cyniskt utgår ifrån att världen alltid är farlig agerar därefter så är det dock mycket möjligt att vi skapar hoten som vi tror oss beskriva.

Kommentarer

Anonym sa…
Låt oss atombomba ryssar!
Heil! Heil! Heil!
Världens ondska bör utrotas!
Heil! Sieg Heil!
Leve Yttrandefrihet
Leve Tolerans!
Heil!

Ryssejävlar hotar Sverige!
Heil! Heil! Heil!
Låt oss då försvara världen!
Heil! Sieg Heil!
Leve Yttrandefrihet
Leve Tolerans!
Heil!

Mongoloidska blandmassor
Heil! Heil! Heil!
Hör till lägste underrasen.
Heil! Sieg Heil!
Leve Mänskligheten!
Leve Tolerans!
Heil!

Mindrevärdiga barbarer
Heil! Heil! Heil!
Måste tvångssteriliseras
Heil! Sieg Heil!
Leve Dubbelmoralen!
Leve Hyckleri!
Heil!

Mörda ryssen för din mamma
Heil! Heil! Heil!
Gubben, barnet – gör detsamma.
Heil! Sieg Heil!
Leve Mänskligheten!
Leve Tolerans!
Heil!