Om Homeland, Skripalaffären och spionutbyten

Om en ska analysera hur realistiskt Homeland är när det gäller spionutbyten så är det ändå ganska realistiskt att Saul lämnar ut 4 ryska toppspioner för att få tillbaks Carrie. Detta för att markera att deras hjältar är just hjältar och inte slavar som används som kanonmat. Detta ger såklart både direkta och indirekta effekter på motivationen. Peter Quinn fick offra sitt liv för att rädda presidenten och överlevde innan dess ett mordförsök från sin egen chef som konspirerade mot regeringen. Carrie var visserligen en nyttig idiot men hon gjorde precis som Peter Quinn ett jobb för att avslöja konspirationen i säsong 7 helt gratis. Nu är det dock så att om Engelsmännen inte ljuger så gör Skripalaffären att alla spionutbyten blir värdelösa. Skripal var en spion som lämnades ut till väst i ett sådant utbyte . Han var dömd i rysk domstol och hans familj fick sedan hälsa på honom i England.  

Jag undrar hur både Ryssland och England samt allierade tänker där. Om Ryssland vill utnyttja orimligheten i att det skulle vara dem, så omöjliggör de ju spionutbyten i framtiden, det är som att förklara ett lågintensivt krig där allt är tillåtet. Om England ljuger så hoppar de ner i leran med grisen på ett sätt som göra att konsekvenserna blir det samma. Dvs inga spionutbyten. Är det så att England lägger krokben för sig själva i ett tyst krig mot ett Ryssland som vill destabilisera hela Europa. Har inte Ryssland lyckats med sitt uppdrag då? Den andra teorin är att Ryssland har hybris och kaxar sig genom att t.ex indirekt misstänkliggöra Sverige för mordet, men borde inte England då väntat tills de hade bevisen för att göra sina uttalanden mer trovärdiga.  

Tillägg 24 maj 2018 : Det kan såklart också vara så att Ryssland håller på med en egen variant av det den nya amerikanska administrationen gjort när de sabbat för den interna visselblåsarmyndigheten i USA. Det skulle innebära att de inte vill att någon ska tro att de ska kunna få sin dom kortad  från 13 till ca 6 års fängelse och sedan slippa undan i ett spionutbyte. Dvs alla ska vara livrädda om de funderar på att bli dubbelagenter. Om det är Ryssland  som utfört mordförsöket blir då effekten sådan även när båda överlever. Om det är så behöver de nog inte heller göra det så ofta. Det är dock fortfarande ganska orimligt  att försöka döda honom om han lagt ner. 

Kommentarer