Reservation Medlemsmöte MP Stockholms stad 22 januari 2014.

Postar den här reservationen här grävde fram den som underlag inför min reservation till protokollet för det extra årsmötet för Mp Sthlm stad 14 maj 2014 som jag kommer att skriva i helgen.

Reservation under  §7. Välja grupp som bereder valberedning


Jag reserverar mig mot beslutet om valet av grupp som föreslår ny valberedning, inte för att jag har något emot de som valdes utan eftersom jag tycker att processen med att ta fram styrelsens förslag var bristfällig. Jag röstade för bordläggning på mötet och det är det jag förordar i den här reservationen.


Styrelsen genomförde på sitt möte den 14:e januari en sluten omröstning bland 9 namn valdes en grupp på tre namn. Omröstningen räknades av två rösträknare under överseende av revisorn.


Morgonen efter mailades det ut av en av rösträknarna (som var tjänsteman) att hen kontrollräknat omröstningen och bytt ut en person i förslaget till grupp.  Jag var den enda i styrelsen som kritiserade detta och ville ha kontrollräkning där den andra rösträknaren samt revisorn var med.


Tjänstemannen hade dessutom en förklaring kring röstsystemet instant runoff voting som inte stämmer med de gånger jag själv räknat enligt samma röstsystem och som bryter mot syftet med själva IRV-systemet (att undvika taktikröstning).  


Här är förklaringen från tjänstemannen:


"I första rundan fördelas de sju förstahandsrösterna ut på fyra personer (rad 2 i excelarket)
I andra rundan fördelas andrahandsrösterna från samma valsedlar som de två förlorarna X och Y placerat sig med i första rundan ut på dem som är kvar i rundan: A och B. Det markeras med -1 för de två rösterna som flyttas till A +2 (på rad 6).
C, D och E fick inga förstahandsröster i runda ett och är därför inte med, utan hoppas över i runda två."


Eftersom du inte ska kunna taktikrösta i IRV så har min tolkning de gånger jag räknat på det varit att en andrahandsröst kan räknas som en förstahandsröst när den ovanför slagits ut. I min uträkning ska då C och D vara med med en röst var i runda två (som A fortfarande vunnit).  Det är här vi hade olika tolkningar om hur IRV skulle räknas. Oavsett vad som stämmer (alltså även om jag skulle ha fel) så ville jag ha med både den andra rösträknaren och revisorn vid en kontrollräkning.


Jag och tjänstemannen pratades vid innan medlemsmötet 22 januari och kunde fortfarande inte komma överens om hur det skulle räknas och ville ta in en neutral expert för att avgöra, men denna person fanns ej till hands just då.  På mötet upplevde jag det som att osanningar fördes fram i möteslokalen och detta är ännu en anledning till att jag reserverar mig då jag inte kommer att verka inom mp Sthlm under de förutsättningarna.

Gröna hälsningar/ Fredrik Frangeur, styrelseledamot  mp sthlm stad.

Kommentarer