Om Försvaret, Vapenindustrin, Ukraina och Irak.

Vi lever i en orolig värld med mycket konflikter. Detta kan användas som argument för mer vapen. Folk tog inte riktigt "ryssen kommer" argumentet på allvar vid Georgienkrisen 2008 men lär göra det nu. Det blir en slags "vargen kommer" retorik. "Ni hånade oss då, men se nu". Samma med Björklunds vilja att befästa Gotland. Jag tror det är viktigt att ge folk som har rätt rätt när de faktiskt har det. Att omfördela försvar till Gotland kan vara en mycket effektiv försvarspolitik. Kanske är hotet från ryssen befogat och då måste försvaret vara så effektivt som möjligt, både psykologiskt och i verkligheten. Jag tror dock inte att det är befogat förutom rörande skydd av gasledningen i Östersjön. I Ukraina finns helt andra strategiska och historiska värden för Ryssland. Det rör sig om delar av den ryska försvarsindustrin samt flottbasen på Krim. Det rör sig också om att stoppa en lång västlig expansion som pågått i 20 år. Om folk med kopplingar till USA och Nato fått viktiga styrelseposter i Ukrainas näringsliv hade det kunnat vara en katastrof för Ryssland. Det är dock viktigt att inse att vapen i fel händer kan skapa nästa stora konflikt. Situationen i Irak idag har mycket med USAs och Europas handel och politiska agerande innan och efter Gulf- och Irakkrigen att göra. Saddam fick vapen av väst och använde dem mot sitt eget folk. I grunden ser jag kopplingarna mellan näringslivet och försvaret som det största problemet här. Om Försvaret styrs av näringspolitiska intressen riskerar vi att få fel försvar som försvarar oss mot fel saker på fel sätt, kanske med onödigt mycket våld och till för stor kostnad. Om vi nu exporterar för ca 20 miljarder så ger det inte så många jobb jämfört med liknande satsningar på andra ställen. Det främsta argumentet för stora satsningar på vapenindustrin i fredstid att är att vapen ofta lett vägen i teknologiutveckling som sedan kan användas civilt (internet t.ex...). Detta argument har använts för vapenindustrin. Det går att säga om det mesta pionjärarbete dock. Mycket grundteknologi har utvecklats i stora offentliga monopol och med stora förluster för att sedan göras kommersiellt gångbart av privata aktörer. JAS är idag ett av världens bästa stridsflyg, men det kraschade på första flygningen. Därför vill folk sälja det både för att det är bra och för att få igen investeringen. Det är en visdom som går att frånkoppla från vapnen i sig. Stödet till grundforskning bygger på det.

Kommentarer