Om Holism och varför piratpartiet inte kommer att rädda världen

Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge försöker på sin blogg berättiga sin egen existens genom att påpeka att miljöpartiet inte är ett enfrågeparti. Maria Ferm har kommenterat detta här. Berättiga sin egen existens är egentligen ingenting som piratpartiet behöver göra då de är alldeles utmärkta opinionsbildare i integritetsfrågor och deras existens därför redan är berättigad och önskvärd.

Däremot har Rick helt rätt i att miljöpartiet inte är ett enfrågeparti och att vi därmed också har andra frågor som vi driver. Falkvinge gör här samma fel som socialister och liberaler gör när det försöker få oss att välja mellan frihet och rättvisa. Frihet utan rättvisa är endast frihet för vissa, och rättvisa utan frihet saknar reellt värde.

En grön samhällsanalys bygger på holism vilket placerar de gröna så långt ifrån ett enfrågeparti som det går att komma. I den aspekten blir miljöpartiet och piratpartiet varandras motsatser, med de andra partierna någonstans däremellan. Vi måste driva både miljöfrågor och medborgarätt. Liksom vi måste ha både frihet och rättvisa. Vi kan ha en helt fantastisk miljö men vi kan nog inte njuta så mycket av den om vi bor i ett samhälle i stil med Orwells 1984. Samtidigt blir våra medborgerliga rättigheter mindre värda om havsnivån höjs så att vi måste fly.

Jag tror här att det finns en grundläggande skillnad mellan just enfrågerörelser och mer heltäckande perspektiv. Jag vill veta vart hela samhället är på väg och kunna påverka dess riktning åt rätt håll. Då finns det väldigt många frågor som hänger ihop. EUs fiskepolitik kan vara orsaken till att fiskare i Somalia som inte kan försörja sig istället ägnar sig åt sjöröveri. Detta påverkar i sin tur sjömän vars fartyg blir kapade och till sist också USAs president Barack Obama som via telefon får ge ordern att skjuta den somaliske piraten. Hela trenden mot mer övervakning kan ha skapats som en följd av attackerna mot World Trade Center, som i sin tur var en reaktion på någonting annat. Det är långa händelsekedjor med samband som inte kan angripas eller lösas av enfrågerörelser. Det gröna europeiska partiets idé om en Grön Ny giv är ett bra exempel på hur många olika områden måste angripas som en helhet.

Vad jag är rädd för är inte att integritetsfrågor skulle bli bortkompromissade av gröna politiker. Det kommer de inte att bli. Snarare är jag rädd för att rösta på en politik i en fråga, utan att veta vad jag får i de andra. Piratpartiet kommer att gå med i en grupp i parlamentet, och rösta som dem i de frågor där de ej tar ställning. Vilken grupp det blir avgör resten av deras politik. Själv hade jag velat veta vad det blir innan jag röstar.

Jakop Dalunde har ett bra inlägg på samma tema här
.

Kommentarer

Leo sa…
Det är intressant att det är först nu när de etablerade politikernas procentsatser hotas av PP som de börjar lyssna på folket krav på integritet och rättssäkerhet.

Just därför behövs Piratpartiet.

Fast nog trodde jag att MP skulle vara det första parti som förstår fokusfrågorna. MPs fokusfråga var miljö och djurrätt. PPs frågor rör medborgarrätt och demokratiska rättigheter för människor.
Anonym sa…
Det är faktiskt på sätt och vis av holistiska skäl jag väljer att rösta på pp.

Jag tror deras frågor är så viktig för möjligheterna att bilda opinion och skapa motstånd, så viktiga för att hindra att kortsiktiga starka intressen dominerar, att det gör nytta för alla andra frågor snabbare än vad som går att uppnå på något annat vis.

Och jag är övertygad om att röster på pp gör mest för dessa frågor, då det sänder ett tydligt budskap till andra partier om att folk har fått nog.

Det sagt så är ju mp ett parti som gärna får göra pp sällskap i framgångarna.

Är fö inte piratpartist utan 'bara' väljare.
Anonym sa…
Vilka frågor är du rädd för skulle åka åt helvete ifall Piratpartiet hamnar i "fel grupp"?

("Fel grupp" är i det här fallet den liberala gruppen. För det är ALDE samt de gröna som ö.h.t. verkar rimliga för piratpolitiken)
Anonym sa…
jag vill ha uppföljningskommentarer skickade via mail, vilket enligt Blogger tydligen innebär en ny kommentar
Lars sa…
Om du menar allvar med att integritetsfrågor inte skulle bli bortkompromissade av gröna politiker, hur kan du då förklara att miljöpartiet släppte igenom t.ex. socialdemokraternas buggningslag förra mandatperioden utan att fälla regeringen?
grey sa…
Helt klart. Jag vill att Miljöpartiet öppet redovisar exakt vilka frågor de överhuvudtaget är beredda att förhandla och kompromissa om för att hamna i regering tillsammans med S och V. Jag har letat och letat, men allt jag hittar är en stor lista med saker som Mp vill driva, en ännu större lista hos den gröna ideologin. Samtidigt vet jag att Mp kommer att nedprioritera, kompromissa och helt förhandla bort massor av sina frågor. Så vilka blir det?
Anonym sa…
Du säger att du inte är orolig för att gröna politiker ska bortkompromissa integritetsfrågor. I så fall är din röst på miljöpartiet given.

Mitt problem är att jag inte tycker er insats räcker. Trots att vi enligt din uppgift har er på vår sida så har vi IPRED, datalagringsdirektiv och Hadopi infört i Europa.

Piratpartiet är partiet för dig om du inte är nöjd med att politiker pliktskyldigt lägger sin röst mot 1984-samhället men sedan lägger sitt fokus på fiske-kvoter och annat de tycker är viktigt.

Givetvis kan man inte hålla Miljöpartiet ansvariga för vad övriga partier gör, men fri kommunikation för individen är verkligen hotad och facit visar att Miljöpartiet inte påverkar tillräckligt. Det behövs folk i EU parlamentet som jobbar heltid med freda rättigheterna för vanligt folk och inte bara när det är dags att rösta.
Det är intressanta kommentarer. Har inte tid att kommentera alla var för sig men kort så kan jag säaga att pp inte tar särskild många väljare från mp, så det finns egentligen inte så mycket att oroa sig för där. PP har unga män främst, mp har unga tjejer. Sen att typ centern flänger hit och dit med grejor är en sak, men de har ju svängt i ganska många frågor.

Att mp och pp har linknande åsikter är nog snarare för att båda har unga medlemmar och väljare som har lite bättre förståelse för vad den nya tekniken innebär =).

Mitt inlägg var inte ett sätt att försöka säga att mp och pp var likadana, jag tryckte snarare på skillnaderna. Sen måste jag säga att jag är glad att mp är ett parti som försöker leverera resultat och inte endast bildar opinion.


När det gäller integritetsfrågor i EU parlamentet så har de gröna bäst track rekord. Det blir kul om ni kommer in, då kan vi sporra varandra =). Jag hoppas (och tror) dock att ävev pp ska inrikta sig på resultat, och inte bli som junilistan. Stå och klaga bredvid, men påverka nada.

När det gäller den nationella politiken och de rödgröna så kommer en gemensamm politik att vara klar innan valet 2010. Då kommer det gå att avgöra om det är någonting som är värt att rösta på eller ej.
unohansson sa…
Egentligen borde det räcka med att medborgerliga negativa rättigheter, övertrumfar alla demokratiska och privatekonomiska beslut. Ett lands eller en federations konstitution borde förstås då även ha med barnens och kommande generationers rättigheter om att inte behöva ta över en planet med minskade eller på något sätt förstörda naturresurser. Alla som vill representera barns och kommande generationers gemensamma rättigheter, bör därför kunna anmäla till Konstitutionsdomstolen för att begära skadestånd och att de samtidigt upphör med utarmningen och förstörelsen.