Regeringen spelar med både vår framtid och våra gemensamma pengar.

Så har regeringen nu tagit beslut att investera 27 miljarder i förbifart Stockholm. Beslutet är dumdristigt då både miljöorganisationer och myndigheter anser att det är kontraproduktivt. då det inte avhjälper trafiksituationen utan simulerar ökat bilåkande. Naturvårdsverket anser dessutom att investeringen bryter mot miljöbanken.

Trafikleden som blir klar om 8 år (då för övrigt världens koldioxidutsläpp behöver nå sin topp för att vi ska kunna göra något åt klimatkrisen) beräknas öka koldioxidutsläppen från fordonstrafiken i Stockholms län med 80% och tar dessutom viktiga medel som skulle behövts för investeringar i kollektivtrafiken. Missförstå mig rätt, vissa människor behöver åka bil, men dessa finns i huvudsak på landsbygden där det är svårt och dyrt att bygga kollektivtrafik.
Urbana center som Stockholm är dock utmärka för kollektiva transportlösningar. Även om vi byter ut oljan mot förnyelsebara drivmedel för bilar så kan vi inte åka bil i den utsträckning vi gör idag och regeringen gör därför en investering i gårdagens infrastruktur istället för att satsa på framtiden.

En viss näringsminister ska ha sagt att staten ej bör spela monopol med skattebetalarnas pengar. Att investera 27 miljarder av dessa pengar i gårdagens infrastruktur är inte bara att spela bort våra gemensamma pengar, det är också att spela bort vår framtid. Även om stora delar av pengarna tas från trängselavgifter så används pengar som annars skulle kunna använts till att bygga ut kollektivtrafiken till en investering som håller oss kvar i en stadsbyggnadsmodell som främjar ett bilberoende.

Det ter sig för mig inte särskild konstigt att alliansen helt håller på att tappa greppet om de yngra väljarna. De har totalt missförstått både it-samhället, klimatkrisen och den ekonomiska krisen och det är inget som "ungdomliga" arbetsgrupper bestående av 32 åringar kommer att råda bot på. Unga människor är inte idioter. Vi inser att regeringen spelar monopol, inte bara med våra pengar utan också med vår framtid vilket är lätt för en massa medelålders personer som i huvudsak är män att göra då de ju inte behöver leva i den framtiden som vi och våra barn kommer att behöva göra.

Fredrik Reinfeldt pratar om klimatet och skryter om ågärder som röstades igenom av de rödgröna förra mandatperioden. Missförstå mig rätt, ingen skulle bli gladare än jag om vår statsminister kunde vissa ett genuint engagemang för klimatet i handling och inte bara i ord. Jag undrar dock hur Reinfeldt med trovärdighet ska kunna driva på för ett klimatavtal köpenhamn när han själv använder skattepengar för investeringar som försvårar en grön omställning av ekonomin.

Nu till vad vi verkligen behöver göra för att kunna tackla både klimatkris, oljebrist och lågkonjunktur. Vi behöver se synergieffekter och investera i en Grön New Deal. Fler och fler av världens ledare börjar nu inse att detta är framtidens politik. Här nedan kommer utdrag ur en artikel om ämnet skriven av
Reinhard Buetikofer, vice ordförande för Gröna Gruppen i EU-parlamentet.

"The alliance of supporters of the Green New Deal is indeed impressive. It comprises UN Secretary-General Ban Ki-moon, Achim Steiner from the United Nations Environment Program, the Korean government, John Podesta's Center for American Progress (and Van Jones, the new Green Jobs advisor to President Obama). In addition, it includes many political and academic leaders, as well as some business leaders in Europe.

Without using the phrase Green New Deal, California's governor Arnold Schwarzenegger and President Obama have also advocated such a strategy.

In his inaugural address in January, President Obama argued that we lack the time to tackle individually the multiple crises that have recently come to the fore. He laid out a more ambitious approach — to respond to crises in a way that solves multiple issues at once.

For example, we have to give one common answer to the economic crisis and the hunger crisis in poor countries (more than one billion people are currently suffering from hunger, the highest number in history) — and the climate crisis, which is increasingly becoming intertwined with many international security challenges.

The need for a new development strategy has even hit home with the OECD, which has been obliged by its members to come up with a concept for environmentally friendly growth by next year. I believe this answer can be, and should be, a Global Green New Deal.

The Green New Deal obviously alludes to President Roosevelt's New Deal. And this is for good reason. Notwithstanding all the changes since, there is an obvious parallel. As was the case then, today we are not only confronted with a deep economic disaster, we are also challenged to fundamentally change our mode of production and consumption."


Fler: Maria Ferm, Jakop Dalunde, Miljöpartiet, Grön Ungdom, Christian Valtersson, Tomas Eriksson , Alliansfritt Sverige 1, 2 , DN, Svd

Kommentarer