SSU tar ställning mot förbifart Stockholm

Idag har varit en trevlig dag med rödgrönt jippo i kungsträdgården.

Grön Ungdom, SSU och Ungvänster skriver idag om UngdomsarbetslöshetenNewsmill. En trevlig nyhet är att SSU till skillnad från sitt moderparti i debattartikeln också tydligt tar ställning mot klimatfarliga motorvägsbyggen. Detta är extra relevant i.o.m regeringens beslut att finansiera förbifart Stockholm. Något som kritiseras av både Aftonbladets och Expressens ledarsidor. Följande citat återfinns i artikeln från Newsmill:

"Samtidigt lyser regeringens klimatsatsningar med sin frånvaro, trots att många jobb kan skapas inom gröna branscher, och på så sätt både bidra till att minska växthusgasutsläppen och arbetslösheten Regeringen satsar miljarder på nya motorvägar, när satsningar på kollektivtrafik och minskad trängsel är det som borde prioriteras."

Jag tycker att det är synd att socialdemokraterna inte är lika kloka som sitt ungdomsförbund i den här frågan. Precis som Johan Ehrenberg så tror jag att ett tydligt avståndstagande från förbifart Stockholm är en fråga som kan vinna valet för de rödgröna i Stockholm och därmed också bli tungan på vågen i resten av landet. Jag tror att många storstadsbor inser att Andreas Carlgrens oseriösa snack om att motorvägen är ett miljöprojekt som endast kommer att ha utsläppsfria bilar är flum som saknar verklighetsförankring. Vi måste förtäta våra städer och bygga på höjden för att bli mindre beroende av bilen. Stora bakåtsträvande fossilprojekt ala 70-talet är inte en politik för framtidens utmaningar med oljebrist och klimatförändringar. Jag hoppas att socialdemokraterna lyssnar på sitt ungdomsförbund i den här frågan.

Fler: Christian Valtersson

Kommentarer