Regeringens säkerhetspolitik säger emot sig själv

FRA lagen legitimerades bland annat genom att Sverige måste spionera på Ryssland. Hur smart det är att stifta en lag och öppet säga att vi ska spionera på Ryssland(eller för den delen spana på hot mot svenska soldater i Afghanistan), kan ju ifrågasättas men den försvarspolitiska linjen har ändå legitimerats utifrån den ståndpunkten.

En viss "Ryssen kommer" hets uppstod också efter Georgienkriget. Detta har i sin tur använts för att legitimera en fortsatt svensk export av vapen som via mellanhänder flera gånger har visat sig hamna i händerna på de auktoritära regimer vi säger oss vilja skydda oss från.

Därför är det beklagligt när regeringen nu säger ja till den Ryska gasledningen genom Östersjön vilket i praktiken innebär att Ryssland kommer att kunna legitimera en ökad militär närvaro utanför Sveriges kust.

Jag antar att Tyskland har legat på. Tyskarna behöver den ryska gasen, och gasledningen genom Östersjön säkrar leveranser som kan störas om de Östeuropeiska länder gasen tranporteras genom idag inte vill betala höjda priser, eller går emot Rysk utrikespolitik. Gasledningen blir således även ett block om foten för demokratiarbete i Östeuropa.

Huruvida Ryssland kan betraktas som ett hot mot säkerheten beror helt på hur högt olje- och gaspriset är. Den finansiella krisen har fått priset att sjunka vilket minskar Rysslands handlingsutrymme. En stundande Peak-oil i kombination med ökad efterfrågan på fossila bränslen från länder som Kina, Indien och Brasilien kommer säkerligen att få priset att öka så småningom. Om Europa då gjort sig ännu mer beroende av Ryska fossila bränslen, så kommer Rysslands makt att öka markant, och då har jag inte ens tagit upp miljöaspekterna av gasledningsbygget.

Det finns bara ett sätt att öka vår säkerhet på, och det stavas inte vapenexport eller gasledning genom Östersjön, utan investeringar i förnyelsebara energikällor.

Media: SvD, SvD2, DN, DN2, DN3, Sydsvenskan, Aftonbladet, Aftonbladet2,

Kommentarer