Behöver Vellingeborna lära sig "svenska värderingar"?

Frågan om vilka värderingar ett samhälle ska vila på är komplex. Inom moralfilosofin så brukar det pratas om Thick och Thin. Thin är de värderingar som alla oavsett kulturell bakgrund borde kunna ställa upp på. Exempel på detta är grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätten till liv och individens rätt att själv bestämma över sina livsval. Med Thick pratar vi om de värderingar som är betydligt mer beroende av den kulturella kontexten. Jag tycker att sådana värderingar kan vara ok och det faktum att folk har olika värderingar är något som vi måste kunna acceptera i ett mångkulturellt samhälle, men de får aldrig bryta mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Om vi endast tror på de så kallade universella värderingarna, så riskerar vi att bli kulturimperialister som tror att våra egna värderingar är helt universella och bör tryckas ner i halsen på alla andra. Om vi säger att alla värderingar är beroende av den kulturella kontexten så riskerar vi att hänfalla totalt åt postmodernism och kulturrelativism. Ingen värdering är då förmer än någon annan. Hur ska jag kunna hävda att det är fel att döda om alla värderingar är relativa och beroende av sin kulturella kontext. Om det finns specifika svenska värderingar, och andra kinesiska diton, hur kan vi då fördöma Kinas regerings förtryck av oppositionella?

Bland annat Moderaterna har tidigare lanserat idén om medborgarkontrakt för nyblivna svenskar så att de ska skriva under på att de känner till ”svenska värderingar”. Definitionen av vad om är svenska värderingar är något naiv, Sverige är långt ifrån jämställt men ändå lanseras jämställdhet som en "svensk värdering". Videon nedan är ett exempel på vad som också kan vara svenska värderingar.Vellingebornas reaktion på att ensamkommande flyktingbarn ska få vistas på kommunens mark bevisar tydligt att några sådana allmängiltiga svenska värderingar inte existerar. Däremot verkar vissa grupper i Sverige skapa gemensamma kontextberoende värderingar och verklighetsuppfattningar. Många Vellingebors rädsla för flyktingbarn och tro på att dessa ska skjuta ner folk på gatan är ett exempel på detta.

Däremot finns det vissa regler som behövs för att vi gemensamt ska kunna leva tillsammans i samhället. Grundläggande medmänsklighet och respekt för mänskliga rättigheter ingår här. När människor mot sin vilja blir bortgifta och tvingas bära slöja i Rosengård så är det inte ett uttryck för vissa kulturella värderingar som en hel grupp har, det är ett brott mot grundläggande individuella rättigheter och friheter. Det är också så vi måste hantera problem i samhället. Oavsett kultur så finns det alltid vissa värderingar och kulturella uttryck som kan betraktas som en inskränkning av den individuella friheten. Det måste vara individens fria val om den vill följa dessa värderingar eller inte. När människors frihet kränks, oavsett om det gäller rätten att få vistas i Vellinge kommun eller rätten att välja vem en vill gifta sig med så är det ett samhällsproblem och går inte skylla på en viss kultur eller grupp. När vi gör det kommer vi endast att skapa hat, våld och motsättningar.

Fler: Maria Ferm1, Maria Ferm 2, Maria Ferm 3,

Media: Sydsvenskan 1, Sydsvenskan 2, Sydsvenskan 3, Skånskan, Aftonbladet.
Kommentarer