Brev Från Förbundsstyrelsens sammankallande: Vart går Grön Ungdom?

Grön Ungdom är idag större än vi någonsin varit. Vi har genomfört den kanske bästa valrörelsen i förbundets 25åriga historia, både organisatoriskt och politiskt och medlemskapet har fördubblats. Miljöpartiet fick 16% av förstagångsväljarnas röster, Maria Ferm blev inkryssad i riksdagen och Jakop Dalunde blev invald i Stockholms stadshus. Vi har all anledning att vara stolta över det vi har åstadkommit tillsammans under året som gått. Å förbundsstyrelsens vägnar så skulle jag vilja passa på och tacka alla som engagerat sig och arbetat hårt i valrörelsen. Vi vill tacka alla regionalt och lokalt aktiva och alla våra hårt arbetande anställda, inte minst vår förbundssekreterare Linnea Haglund som efter ett mycket väl utfört arbete nu går vidare mot nya äventyr. Grön Ungdom har fantastiska medlemmar och vi blir bara fler och fler. Att vi växer och går framåt ställer dock andra krav på förbundet. Vi behöver ha en organisation som kan ta väl hand om och inkludera alla nya medlemmar. Just nu så är det därför extremt viktigt att så många region-och lokalavdelningar som möjligt anstränger sig för att inkludera alla nya medlemmar och styr upp kurser och träffar så alla nya har en plats där de kan få utlopp för sitt engagemang.

Att vi växer gör också att vi blir fler som måste komma överens och kunna samla oss bakom en gemensam vision för framtiden. Vi är inte längre ungdomsförbundet till riksdagens minsta parti, utan till det tredje största. Det kan ställa krav på hur vi ser på oss själva och andra. Många som inte tycker exakt som vi gör eller gör saker så som vi brukar göra dem, vill ändå kunna hjälpa till att förverkliga våra visioner. Detta gör att vi har en del frågor att ställa oss om var vi står, vilka vi är och vart vi är på väg. Det är därför hög tid att summera erfarenheterna, ställa om kursen och se framåt.

Förbundsstyrelsen jobbar just nu med en rad propositioner som rör förbundets framtida riktning, organisation och prioriteringar. Under hösten pågår arbetet med en väl förankrad verksamhetsplan som också kommer att innehålla långsiktiga mål och visioner för hela nästa mandatperiod. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och bidra till detta arbete så att planen i så hög grad som möjligt speglar medlemmarnas vilja. Diskussionen kring Grön Ungdoms framtid kan bli något av det viktigaste och mest intressanta på det kommande riksårsmötet som kommer att bli förbundets största någonsin. Förbundsstyrelsen utreder just nu också, på riksårsmötets uppdrag ett ombudssystem som vi hoppas kan utveckla och anpassa vår interna demokrati så att alla röster kan bli representerade även när medlemsantalet växer och det blir svårare för alla att hitta tiden och pengarna för att kunna delta på årsmötet.

Vi kommer på kort sikt att ha mindre materiella resurser än tidigare. Förbundet kommer därför under året tyvärr behöva skära ner på verksamheten då vi inte längre har valbidrag och en valfond att ösa ur samtidigt som kostnaderna för riksårsmötet ökar på grund av det ökande medlemsantalet. Vi har tillsatt en grupp bestående av förbundskassören och två styrelseledamöter för att se över vilka besparingar som kan göras och vi kommer att få prioritera ganska hårt i vårt arbete med nästa års budget. Samtidigt föreslår vi en del satsningar på förbundskansliet, vilket kanske kan verka märkligt när resurserna sinar. Vi ser dock satsningen som ett nödvändigt stöd till svagare regioner och lokalavdelningar. Vår verksamhet finansieras till stor del av statsbidrag från ungdomsstyrelsen. Vi får idag endast statsbidrag för drygt hälften av våra medlemmar, främst på grund av att övriga ej räknas som medlemmar i en aktiv lokalavdelning. Ett problem är att vissa avdelningar som är aktiva ändå inte riktigt klarar av att redovisa sin aktivitet på ett sätt som ungdomsstyrelsen accepterar. Förbundsstyrelsen vill därför kunna erbjuda ett tjänstemannastöd för att hjälpa lokalavdelningar med att få igång sin verksamhet och redovisa den på ett sätt som ungdomsstyrelsen godkänner, en satsning som också ligger i linje med riksårsmötets beslut i våras. Även våra nyuppstartade regioner behöver hjälp med att utveckla sin verksamhet och kunna erbjuda regionala utbildningar och stöd till sina lokalavdelningar. Om vi hade kunnat redovisa fler bidragsgrundande medlemmar så hade vi kunnat ha en mycket större och bättre verksamhet än vad vi har idag. Att satsa på att stärka avdelningarna innebär därför både att vi bygger förbundet underifrån och att vi kan få mer resurser längre fram vilket då kan leda till ett starkare förbund och en mer attraktiv verksamhet under den senare delen av mandatperioden. Därför är vår förhoppning att vi innan valrörelsen 2014 kan få ökat statsbidrag och återigen växla upp verksamheten. Vi behöver bromsa in en kortare tid för att sedan kunna gasa igen.

Pengar är dock en värdslig sak i sammanhanget. Vi har idéer och visioner som hör framtiden till och engagerar en hel ungdomsgeneration. Förbundet sprudlar av engagemang och vårt varumärke är starkare än någonsin. Det gäller dock att inte tappa fart utan att utnyttja den medvind som vi har. Grön Ungdom har ett viktigt uppdrag framför sig. Med en alliansregering som slår mot de svagaste och ett främlingsfientligt parti i riksdagen så behövs vi mer än någonsin. Någon måste kämpa för en seriös miljöpolitik och solidaritet med både kommande generationer och de som lever idag, oavsett hur mycket pengar de har, vilken bakgrund de har och var de är födda. Det är därför extremt viktigt att inte tappa hoppet och tron på en bättre värld. Att inte deppa, utan istället organisera och engagera sig. Vi är många som kämpar och tillsammans kan vi vända samhällsutvecklingen rätt igen. Jag är övertygad om att Grön Ungdom är på väg ut på en fantastisk resa rakt in i framtiden och det ska bli spännande att se var det bär av.

Gröna och vänliga hälsningar

Fredrik Frangeur

Sammankallande i förbundsstyrelsen.

Kommentarer