Berättelsen om Pax Americana.


Den här texten skulle egentligen ha publicerats för ett år sedan, men blev liggande av någon anledning. Tycker dock att resonemanget håller hyfsat bra fortfarande. Då var det hotet om att"stänga staten" pga uteblivna budgetmedel som låg framför dörren. Nu är det det "finansiella stupet" som riskerar att aktiveras.

Jag kommer ihåg en dokumentär som jag såg om Kalla Kriget och Sovjets fall. En av de ryska partipamparna (kan ha varit Gorbatjov men jag minns inte) som deltog i dokumentären sa att ”Nu har vi spelat ut vårt slugaste kort mot Amerikanarna. Vi har berövat dem deras fiende”.

Det är på ett sätt talande att det inte är en extern fiende utan överkonsumtion i kombination med intern splittring som nu försatt hela den Amerikanska statsapparaten i kris. Ekonomin som under andra världskriget kunde ställa om hela industrin till krigsproduktion verkar nu vara bortom kontroll.

Jag vet inte hur många gånger jag har hört att något inte kan kollapsa, för ”det är så viktigt för samhället att någon kommer att rädda det”. Först var det alla bankerna och kreditinstituten 2008. Sedan kunde Grekland inte kollapsa pga eurozonen och där börjar iaf jag tvivla en hel del. Många analytiker frestas säkert till att säga något liknande om USAs statsfinanser.

Det finns en likhet i USA och Grekland när det gäller hur man agerat och hamnat i den aktuella krissituationen. Båda länderna har t.ex missköt sina statsfinanser under en längre tid. Grekland kunde göra det för att utlånarna trott att Euromedlemskapet var en garanti för Greklands statsfinanser. USA har kunnat göra det i egenskap av vår tids hegemon. I egenskap av hegemon så har USA byggt upp en maktbas och ett förtroendekapital som gör det möjligt att spela i enlighet med delvis andra spelregler.

Att vara hegemon kan ge dig rätten att formulera spelreglerna så att de delvis blir till din egen fördel. Med fackspråk så heter det att du har institutionell makt. Detta gjorde USA efter andra världskriget i och med skapandet av Bretton Woods-systemet och inrättandet av dollarn som reservvaluta. En grundprincip för att kunna upprätthålla en hegemoni under en längre tid är dock att du måste följa spelreglerna själv, annars undermineras både spelreglerna och din egen hegemoniska position. Även om USA frångick Bretton Woods redan under Vietnamkriget så var man tvungen att hålla sig hyfsat mycket till spelreglerna för att kunna balansera mot den andra supermakten Sovjetunionen. I och med murens fall så finns det dock ingen annan supermakt att balansera mot och USA har varit tvingad att kämpa mot en osynlig fiende i sitt ”krig mot terrorismen”.

Breton Woods institutionerna som USA mfl skapat förde under en lång tid en hård politik mot länder med stora skulder och dessa länder tvingades privatisera eller skära ner i sin offentliga sektor.  USA har dock kunnat öka sin statsskuld gång på gång och idag har institutioner som Världsbanken och IMF ändrat ståndpunkt och börjat förespråka en mer keynesiansk politik i motsats till den tidigare mer nyliberala hållningen. Om vi ska vara cyniska så kan vi säga att IMF och Världsbanken bytte strategi när det var västländer som var i kris.  I takt med en allt större avreglering av de finansiella systemen så verkar marknaden dock till slut också slå tillbaks mot USA själv.  

Nu börjar dock det farliga. För även om USAs ekonomiska hegemoni skulle vara över så är USA fortfarande världens ojämförbart största militärmakt. En supermakt som känner sig hotad kan vara långt mycket mer farlig än en som sitter säkert på tronen. Jag tänker inte påstå att jag vet hur saker och ting kommer att gå. Men den amerikanska hegemonin skulle falla och vi sen skriver historien, så tror jag att ramberättelsen om USAs uppgång och fall kommer att likna många andra liknande berättelser oavsett om det gäller länder, politiska partier eller individer.

Amerikanerna vann en gång sin frihet från England. De byggde sitt land (visserligen på bekostnad av ursprungsbefolkningen) blev starka och började dominera sin kontinent. Sedan började de engagera sig globalt, vann två världskrig och ett kallt krig för att sedan upprätta en hegemoni. Amerikanarna började dock ta sin maktposition för givet, sluta producera lika mycket om de konsumerade och därmed leva på lånade pengar. Detta funkar ett tag om du har förtroendekapital och folk som gillar dig. Förr eller senare så kommer dock förtroendekapitalet att vara förbrukat. Det troligaste är att vi fortsätter att röra oss mot en multipolär världsordning. Multipolära världsordningar har dock historiskt sätt visat sig vara de minst stabila. Både första och andra världskriget föregicks av en multipolär världsordning. Om vi lägger in aspekter som klimatförändringar och resursbrist så blir det oerhört svårt att förutse vad det skulle kunna innebära.  

Kommentarer