Om Rättviseförmedlingen, Kulturdepartementet och Björklunds skola.

Det är inte nödvändigtvis så att kulturdepartementet är det viktigaste departementet. Finansen styr nog för mycket. Men det kan vara så att kulturen är det viktigaste politikområdet om vi tolkar det i vid bemärkelse. Detta är tex... visdomen i mycket managementlitteratur. De menar att "culture is not a part of the game, it is the game". Vi menar då också t.ex organisationskultur. 

Vilken kultur vi stöttar via .tex kulturdepartementet har dock stor påverkan på samhället via t.ex ungdomarnas värderingar. Här har V mycket större inflytande än många tror. Mycket kulturelit i det partiet. I V samsas välvillig kulturelit med vanligt folk som vill förbättra sina liv. Timbro var oroliga över popvänstern med rätta. Men vi återgår till kultur i en vidare tolkning så sätt är björklunds skola kulturpolitik. Vad händer med samhället om alla är oroliga över vem de ska respektera och inte och ingen ifrågasätter. Vilken balans är bäst för att läraren också ska få respekt. Jag menar att höjda lärarlöner är bättre än kepsförbud här. 

Men hur kopplar vi då detta till t.ex rättviseförmedlingen och kulturdepartementet. Det är viktigt att styra kulturpolitiken rätt pga dess påverkan på alla andra områden. Men också inte helgjutet att börja med att öka mångfalden just där. Det jag pratar ju om är ju inte det som vi kallar kulturpolitik inom politiken, jag menar ju "kulturen" i samhället. Och är det någonstans vi har hyfsat stor representation av folk med utländsk bakgrund så är det ju just inom kultursektorn (dock inte nödvändigtvis på kulturdepartementet). Jag har inte räknat på det, men fortfarande möjligt att att vita män är överrepresenterade även här. I så fall kanske de börjar där det är lättast. Men de andra områdena är mycket viktigare att ha större mångfald på. Varför inte finansdepartementet t.ex...? 

Om de handlar om partifärgen på de ministrar som har departementen så ser jag fram emot liknande överenskommelser på t.ex miljödepartementet. Då går det att det på större allvar. Bör tilläga dock att det inte har något med rättviseförmedlingen att göra. Det är politikerna som tänker i ett gammalt mönster, iaf med hur de avgör var de börjar.

Kommentarer