Angående MP Stockholms Stads medlemsomröstning om listorna till valet 2018

Idag börjar Mp Stockholms stads medlemsomröstning om listorna. Jag har inte varit på medlemsmöte utan i Småland eftersom min mormor fyllde 90 idag. Jag tvekade på om jag skulle ställa upp i Stockholms provval. Jag har bott här ett tag, men kommer från Skåne. Det handlar främst om vad vi går till val på. Många kända profiler har valt att dra sig tillbaks det här året, och om jag hamnar på listan måste jag troligtvis gå till val på den politik vi gemensamt kommit överens om eller avsäga mig min plats. Jag har lämnat detta öppet än sålänge och sa också det på möten innan processen började. Vi har dock inte antagit ett valmanifest än. De interna valen är också en markering kring vilken politik vi vill ha så processen blir därför öppen och det är inte alltid bra om kända profiler inte ställer upp. 


Det är inte lätt att ägna sig åt politik på heltid och dessutom regera. Många saker har gjorts bra, men det har också skett misstag. Det är inte säkert att omsvängningen i migrationspolitiken var fullt nödvändig och den skedde på ett sätt som gör att vi bekräftat en verklighetsbild som släppt lös krafter jag inte vill se i Sverige. Jag vet att alla jobbar hårt, men jag tror också att det kommer en viss arrogans med makten som gör att det görs en del fel som skadar partiets förtroende. Om ledande företrädare agerat annorlunda i en del fall så hade miljöpartiet idag kunnat leda samhällsutvecklingen på ett helt annat sätt. 

Ingen är perfekt men partiet har i princip bara förtroende i miljö och klimatfrågor idag och det är mycket synd. När det gäller skolan så tror jag många lärare gillar den politik som förs men vi behöver vara tydligare kring skolvalet och vinster i välfärden. Vi behöver också en tydligare ekonomisk politik, samt öka trovärdigheten för politiken kring mänskliga rättigheter. MR kom till för att säkra medborgarnas rättigheter i förhållande till främst staten. När nationalismen blir starkare är det en stor utmaning. Gällande rykten som gått om att jag skulle jobba åt SÄPO eller CIA eller något liknande, så kan jag bara säga på heder och samvete att de stämmer inte. Det kan t.ex motbevisas av att jag under samma tid var engagerad i Röda Korset där de bara är om de bara får gå in om de letar farliga terrorister. Jag kan inte säga allt jag gjort de senaste åren, men jag kan säga att det är saker som imponerat på många, och att jag följt mitt samvete för att gynna en bättre värld, mänskliga rättigheter och Sveriges värderingsmässiga säkerhet.

"Secret Stuff". Nu får vi hoppas det går bra fram till valet 


Kommentarer