Om risken för missbruk av integritetskränkande lagar

Sitter just nu och lyssnar på globaliseringsdebatten i Nordiska Rådet. Mycket handlar om finanskrisen och Islands situation. Just Englands användning av en antiterroristlag för att frysa alla isländska tillgångar är en stark indikation på hur lagar om ökade statsbefogenheter kan missbrukas. När Alliansregeringen vill jaga fildelare och inskränka den personliga integriteten så säger de givetvis att myndighetsutövningen ska kontrolleras så att inte oskyldiga drabbas. Vi kan dra paraleller till de antiterrorlagar som Storbrittanien nu tillämpar mot islänningar. När de skapades så sades det givetvis vara för att jaga terrorister som ville utföra bombdåd i England. Nu har de gjort det förbjudet för en Engelsman att ge pengar till en Islänning. Det är samma sak som drabbade de svenskar som hamnade på FNs terrorlista. Storbrittanien har alltså använt lagen i ett helt annat syfte än vad den skapades för. Det är den här risken vi tar när vi via lagar som FRA-lagen och IPRED inskränker den personliga integriteten mer och mer. Är vi beredda att ta en sådan risk? Mitt svar är nej.

Kommentarer