Är Mp mot kosmopolitanism?

Idag hade jag föreläsning om English School perspektivet på Internationell Politik. Vi diskuterade hållningen om pluralism, vilket inom English School innebär att nationalstater bör vara självständiga, suveräna och inte styras av överstatlighet. Föreläsaren menade att detta enligt pluralisterna var en garanti för kulturell mångfald. Jag påpekade att detta endast skulle innebära en indelning där en stat hade en kultur och en annan en annan kultur. Ja undrade hur han ställde sig till mångkultur inom en stat, och om nationalromantiker som SD som predikar att "på vårt specifika territorium ska folk anpassa sig till vår specifika kultur", var en slags motreaktion mot universella kosmopolitiska värden.

Föreläsaren svarade då med relatera till Sverigedemokraterna och Miljöpartiet som motpoler till kosmopolitanism vilket jag givetvis reagerade på. Jag har alltid sett MP som ett parti som predikat för global solidaritet. Föreläsaren lyfte också fram moderaterna som det mest kosmopolitiska partiet som ju "ville vara med och samarbeta". Detta trots att jag påpekade att alliansregeringen ständigt begär Svenska undantag från överenskommelser inom EU. När jag frågade varför MP skulle vara emot universella värderingar så fick jag svaret att det bla berodde på EU-utträdeskravet. Vissa kanske inte läser tidningen så ofta. Jag påpekade då att kravet inte längre finns, och fick svaret "jag menar det gamla miljöpartiet". Intressant, nu finns det alltså inte bara det gamla och nya moderaterna (där iaf de gamla moderaterna genom historien  varit sanna nationalstatsvurmare) utan också det gamla och nya miljöpartiet. Jag är iaf fortsatt kosmopolit. Människor ska ha samma rättigheter oavsett var på jorden de bor eller är födda.  Detta har jag också alltid uppfattat vara MPs politik. Jakop Dalunde verkar dra samma slutsats.

Kommentarer