60 års jubilieum för deklarationen om de mänskliga rättigheterna

Idag var det 60 år sedan som FNs generalförsamling antog deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna. Tyvärr har de ännu inte förverkligats för alla världens människor i praktiken, men väl givit ett ramverk för universella normer.

Att de Mänskliga rättigheterna är universella och således inte beroende av kön, nationalitet eller etnicitet är den stora grejen med dem. Just uppdelningen och kategoriseringen mellan folk och "folk", som olika gav upphov till många av de fasor som hände under andra världskriget. Deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna, var en reaktion på detta och det får vi inte glömma. Speciellt i dessa tider när även vissa riksdagspartier verkar tycka att vissa människor är mer värda än andra.

Kommentarer