Om Vattenfall, statsägda bolag och statliga interventioner i ekonomin i allmänhet.

Jag är just nu i Berlin och det är väldigt intressant att höra från de Tyska gröna om hur vattenfall lurar och bedrar med greenwashing och klimatkampanjer samtidigt som de investerar i kolkraft. (en kul satir över detta finns här). Vattenfall släpper idag ut mer koldioxid än hela Sverige. Vad de flesta inte verkar ha koll på här i Tyskland är att vattenfall ägs av svenska staten. Tyska Grüne Jugend verkade tro att det var ett vanligt privat multinationellt bolag. Den statliga kontrollen av Vattenfall har misslyckats fatalt. Jag undrar själv vad poängen med statligt ägande är om vi inte ska styra verksamheten politiskt. Själva syftet med ett statligt energibolag anser jag är att vrida utvecklingen i en hållbar riktning. Inte att vinstmaximera.

Christian Valtersson skriver om att alla verkar ha blivit keynesianister i och med finanskrisen. Jag skrev om det här i oktober. Jag tror dock att det kan finnas en poäng i att staten går in i företag som krisar då jag inte menar att marknaden idag på ett korrekt sätt bedömer vad som böra finnas kvar eller vad som ska bort från den. De flesta företag som krisar i och med finanskrisen gör det inte för att deras produkter inte behövs utan pga av spekulationen i den globala ekonomin. Just bilindustrin är ett undantag här då bensinbilar inte är hållbara produkter på framtidens marknader. Om Volvo och SAAB ställt om sin produktion i tid så hade de kanske inte varit i samma kris idag. Men tyvärr så ger dagens spekulationsekonomi inte incitament för sådant långsiktigt tänkande. Det är därför som vi behöver politik.

Till skillnad från nyliberaler så menar jag att politiken har ett ansvar även för ekonomin, och då menar jag ett större ansvar än att endast reglera marknaden som oberoende aktör. Statliga bolag kan vara en verksamhet som passar in i det ansvaret men då måste de styras mot de politiska mål som ska uppnås. Om staten ska gå in i exempelvis Volvo så ska verksamheten styras om i en hållbar riktning. Det måste dock införas en effektiv styrning även av de statliga bolag som finns idag så att vi inte hamnar i samma situation som med Vattenfall. Staten kan exempelvis gå in i Volvo på villkor att de ställer om sin produktion till att endast tillverka elbilar, eller spårvagnar eller något annat skoj. När omställningen är klar och verksamheten fungerar skulle det sen vara möjligt att avveckla det statliga ägandet. Om Nokia kunde ställa om från att vara ett gummiföretag till att tillverka mobiltelefoner så kan Volvo och SAAB också förändra sin verksamhet.

Kommentarer