Är föräldraförsäkringen en internationell fråga?

EU är för roligt ibland. Jag var själv aktiv i kampanjen för att slopa miljöpartiets krav på svenskt utträde ur EU. Anledningen till detta är främst att jag anser att det behövs en regional beslutsnivå och att det inte känns realistiskt att vi med de utmaningar som står inför oss ska kunna upplösa EU och skapa en ny union som har en bättre struktur. Även om det finns ett behov av både europeiska och globala beslut så kan en ju dock fråga sig vilka beslut som bör fattas på denna nivå. Jag ser främst EU som en arena för att fatta gränsöverskridande beslut. Att något är bra betyder inte nödvändigtvis att eu bör besluta om det. Även om jag t.ex är för samkönade äktenskap så tror jag inte att det vore en bra idé att ge EU beslutanderät över dessa frågor. Förtom att jag anser att en regional organisation endast bör lösa frågor som inte kan lösas på en lägre nivå så riskerar vi också att länder som gått före tvingas rulla tillbaka sin utveckling. EUs tendens till att sätta absoluta regler i motsats till miniminivåer bidrar till en sådan utveckling. Nu har EU-kommissionen kommit med ett förslag på regelr för europeiska föräldraförsäkringar. Enligt detta förslag måste kvinnan ta ut 18 veckor av föräldraförsäkringen. Sex av dess måste tas ut direkt efter förlossningen. För mannen är det valfritt hur många veckor som ska tas ut. Visst i många länder i främst östeuropa så är detta en stor förbättring då de har bristfälliga föräldraförsäkringar men i Sverige skulle det slå krokben för jämställdhetsarbetet. Glöm pappamånader och individualiserad föräldraförsäkring. Jag hade inte haft något emot minimiregler för föräldrarförsäkringar inom EU om de varit bra och get möjlighet för enskilda länder att gå före och visa vägen. De regler som nu föreslås är dock direkt kontraproduktiva för utvecklingen i Sverige.

Frågan kvarstår också. Varför ska föräldraförsäkringen regleras av ett internationellt organ?

Media: DN, SVD, Sydsvenskan, Aftonbladet

Andra: Emmali

Kommentarer

Anonym sa…
Spelar väl ingen roll om det avhandlas på EU-nivå eller riksnivå. Men man kan ju undra vaför det är en kollektiv fråga och inte en individuell där varje familj själv får bestämma.

Politikers och proffstyckares ständiga vilja att idiotförklara befolkningen ser inga gränser.
Anonym sa…
Det som är svårt att förstå är vad pappor ska göra hemma? Ge barnen en felaktig syn av vem som står för värvärvsarbetet? Ska inte barnen ha sin mamma hos sig? Tur ibland att vi har klokare människor som styr i EU än i Sverige.
Anonym 1:
Om det är en indivudell fråga så bör ju inte varje familj bestämma utan varje individ. Om det är en individualisering av föräldraförsäkringen du är ute efter så tycker jag det låter helt ok.

Anonym2:
Vi står uppenbarligen långt ifrån varandra värderingsmässigt.