Rådsmöte med Europeiska Gröna

Sitter på European Green Partys (EGPs) rådsmöte som hålls på Malmö högskola nu i helgen. Miljöpartiets Lena Linström blev precis vald till kassör för EGP. Det har även valts språkrör, generalsekreterare och ny styrelse.

Den gemensamma kampanjen i europaparlamentsvalet har utvärderats och det har varit flera mindre möten med olika grupperingar inom de europeiska gröna. Själv deltog jag på ett seminarium arrangerat av de gröna tankesmedjorna Cogito och Green European Foundation om hur EU kan utveckla sitt fredsbyggande arbete. Frågan är om EU ska fokusera på militärt eller civilt fredsarbete. Risken med att inte ha militära operationer är att dessa då riskerar att helt tas över av NATO eller olika ”coalitions of the willing”. Å andra sidan kanske EUs roll i världen bör vara mer fokuserat på civila insatser. Bara utvidgningsprocessen har gjort en del för demokrati och fred i Europa. Att bygga upp militära styrkor innebär alltid en risk för att de används i fel syfte. Rapporten som seminariet baserades på kan laddas ner här.

Jag deltog även på ett möte med Federation of Young European Greens (FYEG) där vi diskuterade lobbyarbete och aktioner vid köpenhamnsmötet, FYEG framtida utveckling, relationen till EGP och en resolution om Stockholmsprogrammet som FYEG skrivit och som EGP-rådet ska rösta.

Denna resolution kommer tillsammans med andra resolutioner som t.ex miljöpartiets resolutioner om fiskepolitiken och om en gemensam europeisk energimarknad, förhoppningsvis att antas när rådet röstar om resolutioner imorgon.

Vid invigningscermonin igår så talades det om de gröna framgångarna i valet till europaparlamentet. Den gröna gruppen gick framåt och är nu den fjärde största i parlamentet. Våra förlag om klimatomställning, personlig integritet och en ”Green New Deal” gick hem hos väljarna. Maria Wetterstrand formulerade det bra i sitt invigningstal.the conservative party had posters telling people to vote for the climate, the voters read it, thought about it, and then voted for us”.

Kommentarer