Om den spektakulära brottslighetens hot mot förtroendet för rättssamhället och S, SD och M:s ovetenskapliga kriminalpolitik

Ibland gillar jag att kolla upp de idéer jag redan har med experter. På tåget från Stockholm till Lund så pratade jag lite med en masterstudent i kriminologi för att stämma av (  Jag pratade också lite med Birgitta Ohlsson på perongen, men det handlade mest om att jag haft strömavbrott hemma. ) Det mesta jag redan trodde var i linje med forskningen och S, M och SD för en ovetenskaplig politik på området. Det kan dock  handla om att vinna valet för att sedan göra något åt det på riktigt lite senare. 

Vi är nog många som är oroade över att det blir fler och fler spektakulära våldsdåd i medierna. Samtidigt vill färre personer bli poliser. Det är ett slags moment 22. Med få poliser blir färre brott lösta och då ökar också brottsligheten. Med hög grov brottslighet blir det farligare att vara polis och då vill färre personer bli poliser. 

I Fittja gick en gäng män fria fefter misstankar om gruppvåldtäkt pga en dålig utredning. De erkände istället sexköp med narkotika som betalning men friades från det också eftersom historierna inte hängde ihop från vare sig målsäganden eller de anklagade.    En bra utredning hade ökat förtroendet för polis och rättsväsende oavsett om de var skyldiga eller ej.   Samtyckeslagen kommer att göra mycket nytta och det är vanligast att någon du känner våldtar dig men detta var inte den typen av våldtäkt. Vid dådet i Fittja handlade det inte om hur en tolkar samtycke utan  det var en dålig utredning och brist på bevis som gjorde att förövarna gick fria på ett sätt inte ökar förtroendet för rättsväsendet.   Att lösa sådant här kräver mer resurser till rättsväsende och polis så att alla gärningsmän åker fast och alla  utredningarna blir bra gjorda, så att skyldiga fälls och oskyldiga går fria.   

Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna kan öka i opinionen genom att prata om grov brottslighet och högre straff. Att lagstifta om högre straff är ett sätt att visa att en tar frågan på allvar och  signalera att vissa brott är allvarliga. Det löser dock inte på något sätt problemet. Hanteringen av frågan liknar Björklunds hantering av det han kallade för "flumskolan". Hans lösningar gjorde det inte bättre men han fick högt förtroende i frågan för att han visade att han tog både upplevda och verkliga problem på allvar. 

De ändringar av straff som är bra är införandet av den nya vapenlagen, inspirerad av Danmark. En idé jag har är också att om de verkligen vill komma åt ledare för organiserad brottslighet så vore det bra att ha ett högre straff för anstiftan till brott eller att införa brottet "grov anstiftan till brott" för t.ex maffialedare. 

Det som egentligen är orsaken till den grova brottsligheten är att för få brott utreds och för få skyldiga fälls. Om alla skyldiga åker fast och fälls så kommer brottsligheten att minska även utan höjda straff. Kanske är det Magdalena Anderssons budget som gör att Morgan Johansson och oppositionen försöker "vara kreativa". De har erfarenhet och borde vara väl medvetna om forskningsläget. Sverige är dock i ett kärvt läge och det är viktigt att ta problemen med brottsligheten på allvar. Mer resurser till polis och rättsväsende är dock enda universallösningen. 

Just nu liknar deras politik den om att lösa välfärdens problem med konkurrensutsättning. Dvs vissa små ändringar och kreativa lösningar kan lösa problem men det är bristen på resurser som är det riktiga problemet. Sen är det viktigt att veta att New York modellen har en del kreativa trix som fungerar när det gäller t.ex vilka brott som prioriteras, hur scheman läggs, och var poliserna är vid olika tider, men den är också anpassad efter ett samhälle där fattigdomsbekämpning som lösning på kriminalitet ses på ett helt annat sätt än här. Att lösa sociala problem i samhället minskar också kriminaliteten.   

Universallösningen är att alla skyldiga ska åka fast och lagföras. Vi behöver fler poliser med högre lön och mer resurser till rättsväsendet helt enkelt. Om vi får det blir också polisyrket mer attraktivt. Poliserna kommer att kunna arbeta mer förebyggande så att vi får ett omvänt moment 22 där poliserna skapar trygghet, syns i samhället och blir omtyckta för alla sina insatser.    För ingen polis vill väl använda vapen på riktigt egentligen. Så enkelt är det. 

Kommentarer