Om den svenska modellen, det sociala kapitalet och svarta svanar

Idag fick jag frågan vad som är hemligheten bakom den svenska samhällsmodellen och jag svarade att det var förtroendet för myndigheterna. Och för varandra såklart. Detta är ständigt utmanat idag, pga SD, parlamentariskt instabilitet och ett flertal andra samhällsutmaningar. Myndigheterna får klanta sig, men de ska gå att lita på. Kungen vet receptet. 

Just nu är det mycket prat om kaos, men medelsvensken upplever en lugn vardag. SD:s framgång var på ett sätt en svart svan men det var också för att vi inte vill se det som går emot vår identitet som svenskar förrän det är uppenbart. Oro för att SD och upplevelsen av kaos leder till en ny svart förtroendesvan som får det svenska samhället att implodera som en bank som kraschar kan nog finnas ibland de som analyserar både SD och asylvågen. Det är dock viktigt att poängtera att det finns inte en isolerad faktor som skulle kunna leda till något sådant, utan det är en kombination av orsaker i så fall. Det handlar om att staten måste upplevas som att den har kontroll och går att lita på, här är t.ex timing viktigt. En del av förslagen om t.ex id-kontroller går att tolka på det sättet. Frågan är om stormen bedarrar snart. 

Begreppet svart svan finns förresten kvar, trots att det var ett falskt påstående att de inte fanns. De finns i Australien. Begreppet symboliserar något ingen kan förutse och hen som myntade det kunde ju inte förutse att svarta svanar fanns, så utifrån det perspektivet är det ett passande begrepp

Kommentarer