Anförande som inte hann hållas vid MP:s kongress i Karlstad

Tänkt anförande vid debatten om global hållbar utveckling vid MP:s kongress i Karlstad 2016. Hann inte anföras eftersom MP Malms delegation tog min dator precis när jag skulle anmäla mig. Jag letade efter den i 15 minuter (inga från någon annan delegation var i närheten, men andra var på samma våning, bland annat en tjej som direkt intygade att hon inte var SÄPO) Jag anmälde mig således sent. Hade tänkt polisanmäla, men återfick datorn från Mp Malmös delegation innan dess. Läs gärna nedan, beslut fattas senare ikväll. Hade såklart kunna anmäla mig innan trots allt detta.    

Vem är människa? 
Vad avgör våra rättigheter?
Ska mitt eller ditt eventuella värde på arbetsmarknaden avgöra om jag är i behov av skydd eller inte?
Är vi tillräckligt bra för att leva i det här landet?
Har vi råd att arbeta?
Vissa betalar mycket. 

Jag ser en tydlig trend i den riktning som nu förs, där vi tenderar att bedöma människors skyddsbehov på kapacitet att arbeta och tillgång till ett lönearbete, istället för vårt värde som människor.  

De nya reglerna för asylprövning gör det lättare att få uppehållstillstånd som arbetsmigrant än som skyddsbehövande.  Detta i en tid där skyddsbehovet är större än någonsin.

Jag skulle vilja slå ett slag på för utskottets huvudförslag på motion 1.2 där jag tycker att partistyrelsen får en bra linje att driva.  Men jag skulle även vilja koppla det till motionen 1.5 om migration och utveckling och motion 1.7 om flyktingamnesti, 

I motionen om migration och utveckling finnas en hel del bra att-satser och det drivs en linje som ger arbetsmigranter bättre villkor och minskar risken för att de utnyttjas. Om rättigheter ska vara så beroende av anställning är en väg såklart att se till att de som är arbetsmigranter får bra villkor och att det blir lättare att migrera på alla sätt.  Till skillnad från partistyrelsen och utskottet vill jag även bifalla att-satsen om att det ska bli lagligt för papperslösa att lönearbeta. Tanken är att det ska vara en konstruktion som liknar sexköpslagen, dvs att det blir lagligt för papperslösa att lönearbeta, men olagligt att anställa dem.

När det gäller motion 1.7 om flyktingamnesti så tycker jag att ändringsyrkandet om att att mp ska verka för en ny asylprövning för ensamkommande barn och barn med lång vistelsetid i Sverige ska bifallas i kombination med utskottets huvudförslag samt yrkandena om att barn ska prioriteras i handläggningsprocesser (för att undvika situationer med fler gömda barn i framtiden)   Jag tror inte det blir så kontroversiellt som vissa säger.  Om vi inte lyckas ändra de nya reglerna för asyl kan det snarare bli lite väl tandlöst. 

Jag hoppas att mp ska kunna få igenom en sådan linje samtidigt som vi stannar i regering och får igenom politik i praktiken. Vi måste kunna ge ett medskick till våra representanter som inte vrider debatten i Sverige åt fel håll.


Jag är inte rädd för de som gång på gång påminner oss om att de är människor. Jag är rädd för den situation som uppstår när folk börjar tro att de inte är människor. 


Kommentarer