Bygg nytt, högt och grönt

Christian Valtersson och Maria Ferm skriver idag en artikel i Uppsala Nya Tidning och hur vi bör utveckla bostadspolitiken. De propagerar bland annat för att investeringsstödet som alliansen tog bort bör återinföras så att fler små billiga lägenheter kan byggas åt alla som är bostadslösa eller fast i andrahandssvängen. Läs artikeln här.

" [...] Sverige står inför en situation där dagens politik riskerar att öka klyftorna och segregationen i samhället. Bostadspolitiken har här en mycket viktig roll för att minska orättvisorna och öka integrationen, något som alliansens bostadspolitik misslyckats med. Även i fråga om klimatarbete och energieffektivisering är bostadspolitiken ett viktigt instrument för att uppnå konkreta resultat. Effektiva bostadspolitiska satsningar sträcker sig dock över en rad ansvarsområden och kräver ett långsiktigt tänkande. Vi vill därför se en ökad debatt kring bostadspolitiken och skapa gemensamma lösningar för en hållbar framtid. [...]"

Kommentarer