Negativ frihet är nonsens

Frågan om hur fria vi egentligen är verkar ha varit omdebatterad hur länge som helst. De som förordar att negativ frihet är det som är viktigt tycker jag har flera klara brister i sin argumentation. Att säga att frihet endast är avsaknad av tvång från andra personer är väldigt verklighetsfrånvänt. Vi missar då totalt att det kan finnas dolda strukturer i samhället och att olika människor har olika förutsättningar i livet. Frihet är således beroende av rättvisa och jämlikhet. Negativ frihet är viktigt men det räcker inte, det behövs positiv frihet också. Eller vad säger ni liberaler?

För ett mer teoretiskt perspektiv på det hela så exempliferar Carl Högfeldt detta bra med berättelsen om en man som är instängd i en potatiskällare. Kolla in det här.

"Vi tänker oss en man som är instängd i en potatiskällare. Dörren är låst från andra sidan och han har ingen möjligthet att komma ut. Han är enligt min definition högst ofri. Men inte nödvändigtvis enligt den liberala. Enligt den liberala definitionen är han endast ofri om det är så att någon har låst in honom i källaren. Om det är så att dörren har gått i baklås så har inge tvång förekommit och han bör således anses vara fri. Detta att mannens frihet skulle bero på hur han hamnade i källaren och inte hans faktiska situation. Detta anser jag är absurt."

Kommentarer