Valbredningens förslag till riksuppdrag är här.

Det är över en månad kvar, men jag är sjukt peppad inför årets Riksårsmöte, som ironiskt nog faktiskt blir mitt första, men berätta inte det för någon. Valberdningen har iaf släppt sitt förslag till riksuppdrag med motiveringar. Åldrarna är de som kandidaterna fyller under 2009. Håll till godo.


Språkrör

Vi har två stycken valrörelser framför oss de närmaste åren, eu-parlament 2009 och allmänna valen 2010. Vi tror att våra nuvarande språkrör är väl förbereda för uppgiften. Maria och Jakop kompletterar varandra väldigt bra vad det gäller politiska favoritfrågor och har ett brett stöd i förbundet. Därför vill vi ge dem förnyat förtroende.

Maria Ferm, 24, Stockholm (omval)
Sällan har ett språkrör gjort ett så bra förstaår som Maria. Vi tror att hon har framtiden för sig som en person som förknippas av många med den gröna rörelsen. Och hon har redan sprungit ifrån Duracellkaninen.

Jakop Dalunde, 25, Stockholm (omval)
Jakop har under året byggt upp ett starkt nätverk och laddat inför valrörelsen. Vi som har sett Jakop i en valrörelsesituation vet att han rör sig där som fisken i vattnet, han är en talare av rang och kan verkligen nå människor. Jakop kommer att dra med många fler i att göra en fantastisk valrörelse.

Övriga kandidater:
Det finns inga övriga kandidater

Förbundsstyrelse

Vi föreslår 11 ledamöter i förbundsstyrelsen inklusive språkrör och förbundskassör. Detta eftersom att förbundets fokus nu vänds mot valrörelse och arbetsbelastningen på förbundsstyrelsen ökar. Vi tror att de förändringar som nuvarande förbundsstyrelse planerar i förbundsstyrelsens arbetssätt ger förutsättningar för att ha en större förbundsstyrelse. Den förbundsstyrelse vi föreslår, bestående av språkrör, förbundskassör och ledamöter, är de personer som vi tror tillsammans med förbundssekreteraren utgör den bästa möjliga ledningen för förbundet.
I vårt arbete har vi tagit särskild hänsyn till valrörelse och internutbildning, två områden som är centrala för förbundets arbete under det närmaste åren. Samtidigt som förbundets vanliga verksamhet fortsätter så vänds också fokus gradvis mot valarbete. Bland de kompetenser som behövs finns det en spridning inom vårt förslag, men fokus ligger på regionaliseringen och internutbildning. Vi tror att vårt förslag kommer representera glöd, visioner och aktivism. Vi tror detta är en förbundsstyrelse som är vad som krävs åren innan och under valrörelserna. Vi har i vårt förslag tagit hänsyn till geografisk och åldersmässig spridning.

Tove Stibe har inte deltagit i beredningen av förbundsstyrelsen.

KASSÖR
Thony Andreasson, 21, Göteborg (nyval)
Kassör. Thony är en kassör med stort K. Och A. Och kanske några bokstäver till, det har han tydligt visat i sina tidigare kassörsuppdrag. En noggrann arbetsmyra med medlemsservice i första rummet som kommer bidra mycket till att utveckla förbundet med de rätta förutsättningarna för att sköta kassörsuppdraget exemplariskt i flera år framöver.

Övriga kandidater:
Det finns inga övriga kandidater

LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN

Fredrik Frangeur, 25, Malmö (omval)
Fredrik har en lång föreningserfarenhet både inom och utanför den gröna rörelsen, inom scouterna och högskolan. Fredrik har imponerat rejält under det senaste året och gjort Grön Ungdoms sak helt och hållet till sin. Den senaste tiden har han även skött sammankallandeuppdraget och det med bravur.

Valdemar Möller, 24, Karlstad (nyval)
Valdemar har sedan några år tillbaka hållt igång GU Värmland. Han är en projektmänniska som när han får nos på ett projekt genomför det, han är ordningsam och väldigt idérik. Valdemar kommer verkligen vara med och utveckla förbundet.

Linn Olauson, 18, Härnösand (nyval)
Linn är ett energiknippe som vill mycket. Hon är sprudlande glad och brinner av engagemang. Linn fixar alltid det hon tar för sig och är ett stöd för dem som hon arbetar med. Linn har framtiden för sig och kommer bidra med glädje till arbetet i förbundsstyrelsen.

Andreas Petersson, 19, Kiruna (omval)
Han kom från de norrbottniska vidderna och slog oss med häpnad. Andreas har genomtänkta idéer om det mesta, han är kreativ, plikttrogen och har burit ett tungt lass i förbundsstyrelsen. Andreas har en viktig roll i valrörelsen och förbundets framtida utveckling bland annat genom sitt webbkunnande.

Tove Stibe, 24, Stockholm (nyval)
Tove är väldigt erfaren, peppande, klok, kompetent, positiv, balanserad och genomtänkt. Hon har bland annat varit sammankallande och personalansvarig i landets största GU-avdelning Region Stockholm de senaste två åren och är även jämställdhetsambassadör för mp.

Viktoria Such, 25, Umeå (nyval)
Erfaren, stabil, tålmodig, kraftfull, smart och kreativ. Är det möjligtvis en norrlänning vi pratar om? Viktoria har jobbat länge i förbundet och vi är glada över att hon äntligen valt att vilja ta steget till förbundsstyrelsen.

Christian Valtersson, 23, Stockholm (nyval)
Christian är en person med idéer om det mesta och energi till att genomföra det. Para det med stor organisatorisk förmåga så har vi en klockren förbundsstyrelsekandidat. Christian har imponerat på ett helt pärlband av väl utförda uppdrag, bland annat som kongressombud för Grön Ungdom och som eldsjäl i GU Stockholm.

Seher Yilmaz 23, Lund (återval)
Som tidigare förbundsstyrelseledamot i Grön Ungdom, tidigare ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) och ledamot i LSU:s styrelse så har Seher verkligen både kapaciteten och kunskapen att sitta i förbundsstyrelsen. Sen att hennes specialkunskaper om organisationsutveckling kommer komma till mycket nytta, det ser vi som grädde på moset.

Övriga kandidater:
Hampus Algotsson, 18,Kristianstad (nyval)
Carl Högfeldt, 21, Stockholm (nyval)
Anders Lindell, 20, Stockholm (nyval)
Mikaela Persson, 20, Landskrona (nyval)


Kongressombud

Vi föreslår 6 kongressombud, vilket även är i enlighet med de ekonomiska förutsättningarna i budgetpropositionen.

Uppgiften för Grön Ungdoms kongressombud är att representera Grön Ungdom på Miljöpartiet de Grönas kongress. Vi har valt ut en grupp av ombud som vi tror kompletterar varandra väl och vi tror att de bäst kommer kunna föra förbundets talan med allt vad det innebär av plenumdebatter, påverkanstorg, nätverkande och långdragna förhandlingar...

Jens Göransson, 18, Malmö (nyval)
Jens har tagit Grön Ungdom Skånes Svennedebatten under sina vingar och gör ett fantastiskt jobb. Där har han visat att han kan konsten att övertyga, något som kommer behövas på kongressen.

Annika Hirvonen, 20, Sundbyberg (nyval)
Annika är språkrör för Grön Ungdom Region Stockholm och kommunpolitiker i Sundbyberg. Vi tror att Annika med sin kunskap och vana kommer vara väldigt bra på att nå fram i de många politiska diskussionerna.

Sara Parkman, 20, Malung (nyval)
Det är många som minns Saras bejublade inlägg på förra RÅM och kongressen. Håll med henne eller inte, konsten att tala bemästrar hon som en naturbegåvning. Något som Grön Ungdom såklart ska dra nytta av.

Kristin Lillieqvist, 23, Uppsala (omval)
Kristin har varit kongressombud för Grön Ungdom flera gånger och vet precis vad det handlar om. Med examen i mp-kongresser, ett stort nätverk och en lång tid i förbundet så bemästrar Kristin kongressens alla aspekter.

Elias Ytterbrink, 20, Göteborg (nyval)
Elias har många års stormöteserfarenhet från Svenska kyrkans unga, där han varit aktiv bland annat i förbundsstyrelsen. Elias har energi, vilja och kraft att övertyga.

Carl Högfeldt, 21, Stockholm (nyval)
Carl är duktig på att se saker på nya sätt och är mycket drivande. Vi tror att han kommer att lyckad mycket väl med uppdraget och att få många att lyssna på och övertygas om Grön Ungdoms åsikter.

Övriga kandidater:
Anders Schröder, 19, Gävle (nyval)

Representanter till Miljöpartiet de Grönas Riksvalberedning

Vi vill ge våra nuvarande representanter i Miljöpartiet de Grönas riksvalbereding fortsatt förtroende.
Joakim Larsson och Ellika Nordström deltog inte i beredningen

Ellika Nordström , 23, Umeå (omval)
Joakim Larsson, 22, Göteborg (omval)
NISSE HULTS CHEFREDAKTÖR
Ylva Lundkvist, 24, Gävle (omval)
Ylva har kommit in bra i gruppen som Chefredaktör och gör det uppdraget utmärkt. Hon vill att tidningen ska inspirera till engagemang, eftersom det är många medlemmars i stort sett enda kontakt med förbundet.

Övriga kandidater:
Det finns inga övriga kandidater

NISSE HULTS REDAKTION
Grafisk formgivare:
Anders Brunberg, 27, Sundsvall (omval)
Anders jobbar till vardags som grafisk formgivare för en dagstidning och har under sina 3 år som grafisk formgivare för Nisse Hult gett tidningen ett ordentligt lyft.

Bildredaktör:
Rosalie Haglund, 21, Göteborg (omval)
Rosalie har under sin tid som bildredaktör bidraget till tidningens starka utveckling. Vi vill gärna att Rosalie ska få fortsätta med detta och kunna genomföra sina nya planer rörande bildområdet.

Övriga kandidater:
Louise Tuvesson, 17, Kristianstad (nyval)

Språkredaktör:
Martin Stråmo, 25, Tomelilla (återval)
Martin har studerat både journalistik, lingvistik och kreativt skrivande. Han är med andra ord väl förbered och har erfarenhet för uppdraget.

Webbredaktör:
Elisabeth Carlsson, 21, Reykjavik (omval)
Grön Ungdoms hemsida utvecklas under de närmaste åren och då är det viktigt med den erfarenhet som sittande webbredaktören utvecklat under sina år på posten. Elisabeth är entusiasmerande, mångsidig och initiativrik.

Övriga kandidater:
Det finns inga övriga kandidater

Kommentarer