Eu uppfyller inte de krav som ställs på medlemsländerna.

Maria Ferm, Carl Schlyter och Lage Rahm går idag ut med ett pressmeddelande angående den sk. Medina rapporten som eu-parlamentet ska ta ställning till. Poängen är att gubbarna i EU-parlamentet inte verkar ha fattat vad ett parlament sysslar med och vad en domstol sysslar med. I rapporten står bl.a. att pirate bay sysslar med olaglig verksamhet. Något domstolsutslag som säger det finns inte. En fråga om huruvida en person eller aktör sysslar med olaglig verksamhet eller ej ska avgöras i domstol, inte stå i ett dokument antaget av en lagstiftande församling. Tänk om Riksdagen skulle antagit en lag där det står att ledande moderater skattefifflat. Det kan visserligen vara sant men det är inte riksdagens sak att avgöra. I lagarna skriver vi principerna, sedan avgör domstolarna i de enskilda fallen. Det är en av de grundläggande principerna för en rättstat.

För att ett land ska kunna gå med i unionen så krävs enligt de sk köpenhamnskriterierna att det är ett rättssamhälle. Det verkar uppenbarligen inte som om politikerna i EUs egna institutioner lever upp till de krav som ställs på de länder som vill gå med.

Kommentarer