Alla är medborgare men vissa är mer medborgare än andra

I en allt mer globaliserad värld frågar sig många hur vi ska kunna känna gemenskap i samhället. Gränser luckras upp. Kapital flyttas hit och dit över gränser. Många kan känna sig vilsna och utelämnade. Varför bry sig om sitt jobb när en spekulant på wallstreet kan spela bort det?.Många lokala problem kan ha globala orsaker. Kanske är det den osäkerhet och rädsla som detta skapar som får folk att vilja stänga sig inne med folk som är precis likadana. Studier kring identitet säger dock att vi inte behöver välja mellan att vara världsmedborgare, européer, malmöbor eller MFF:are. Vi kan vara allt på en gång. Hur får vi då folk att tro på samhället och vilja förbättra det. Medborgarskapsteori är ett av flera försök till att svara på den frågan.

Iden om medborgarskap handlar om att folk ska känna att det är en del av samhället och vilja bidra till det. Just känslan av att vara en del av något större är väldigt kraftfull. Utan större ekonomisk ersättning kan du få folk att ta ansvar för samhället och engagera sig i politiken eller föreningslivet.

Nationalismens syn på medborgarskap är annorlunda. Istället för att bygga medborgarskapet på deltagande i samhället så byggs det här på en upplevd gemensam historia. Problemet är att denna idé bygger på att exkludera andra. Om endast de som delat denna uppleva historia kan vara medborgare så kan inte alla delta i samhället på lika villkor.

Till skillnad från en nationalistisk syn så handlar riktigt medborgarskap om just detta. Du deltar i samhället som en jämlik medborgare på lika villkor. Att som sverigemoderaterna föreslår, dela upp medborgarskap i två olika sorter, ett absolut och ett villkorat underminerar hela idén om medborgarskap. Hur ska någon kunna känna att den deltar i samhället på lika villkor som andra medborgare om medborgarskapet villkoras?

Det är samma poäng som när moderaterna sade sig vilja införa ett medborgarkontrakt för att folk skulle känna till "svenska" värderingar. Visst, det är lätt att endast skrika främlingsfientlighet så fort en hör ordet "svenska värderingar". Jag tänker inte göra det så enkelt. Vissa gemensamma värderingar som exempelvis mänskliga rättigheter och jämlikhet bör vara grunden i varje samhälle, men varför ska bara en viss grupp skriva under ett kontrakt om dessa? Som vi fått erfara levde inte ens den svenska poliskåren upp till dessa "svenska" värderingar. Att lära ut en gemensam värdegrund kan således vara relevant men det behöver ju i så fall alla lära sig. Sen om en lär sig bättre av att skriva under ett papper eller inte låter jag vara osagt men idén är inte helt olik Folkpartiets idéer om att elever lär sig bättre om vi ger dem ett papper med ett betyg.

Moderaterna säger sig vilja genomföra dessa förslag för att inkludera invandrare i samhället medan själva fundamenten i båda förslagen bygger på exkludering. En viss grupp sägs vara problemet och endast denna grupp ska granskas och få sitt medborgarskap villkorat. Medborgarskap är något som vi måste skapa tillsammans genom att inkludera folk. Endast då kan det få de positiva effekter som eftersträvas.

Moderaterna hoppas förstås sno röster från sverigedemokraterna. Men varför rösta på sverigemoderaterna när du kan få the real deal. Sverigemoderaterna har just gett SD en rejäl skjuts på vägen genom att köpa deras söndrande, bakåsträvande och fördummande världsbild.


Fler: Maria Ferm Miljöpartiet Anders Wallner Magnus Andersson (cuf), Christian Valtersson

Kommentarer

Anonym sa…
Där ser man den gömda diskrimineringen visar till slut sitt rätta ansikte