Relationsteori för IR-nördar

Är du också en nörd inom internationella relationer? Stephen M Walt som är en känd IR-teoretiker inom den realistiska skolan och bland annat upphovsman till den så kallade "balance of threat" teorin har applicerat sina teorietiska kunskaper på kärleksrelationer. Känns lite torrt att teoretisera om sådant men för en nörd så är det kul. Walt argumenterar utifrån ett maktbalansperspektiv och menar att tvåsamhet är mer stabilt än alternativa familjekonstellationer.

"Realists have long argued that bipolar systems are the most stable. So if any of you lovers out there are thinking of adding more major actors to the system, please reconsider. As most of us eventually learn, trying to juggle romantic relationships in a multi-polar setting usually leads to crises, and sometimes to open warfare. It's certainly not good for alliance stability.IR theory also warns us that shifts in the balance of power are dangerous. There's an obvious warning here: relationships are more likely to have trouble if one partner's status or power changes rapidly. So that big promotion that you both celebrated may be a good thing overall, but it's likely to alter expectations and force you and your partner to make serious adjustments. The same is true if one of you gets laid off. Bottom line: it can take a lot of patience and love to work through a major shift in the balance of power within a relationship."

Nu har jag ju ofta argumenterat för att den realistiska skolan skapar den verklighet den säger sig beskriva. Detsamma kan sägas gälla relationer. Om vi från barnsben får lära oss att tvåsamhet är bäst så blir det också så som verkligheten utformar sig. Om vi inte hade haft ett makbalanstänk så kanske den spridning av makten som Walt här argumenterar emot hade kunnat fungera. Normer har en tendens att förstärka sig själva och om vi på sikt vill kunna få en mer fredlig värld så måste vi också tro på den. Det gäller både inom Queerteori och internationell politik. Nåväl, Walt argumenterar iaf för att relationer bör vara jämställda. Det är ju alltid något.

Kommentarer