Regeringen outsourcar polisbefogenheter till privata företag

Alliansen privatiseringshysteri känner uppenbarligen inga gränser. Idag röstades den sk IPRED-lagen igenom i riksdagen. Visst vissa saker kan tänkas skötas bra privat men polisens verksamhet är absolut inget som bör lämnas över till privata företag. Detta kan vara ett steg på vägen mot de dystopier vi ibland ser i science fiction filmer.

Även om det eu-drektiv som IPRED-lagen grundar sig i nog inte hade krävt så allvarliga åtgärder som nu drivs igenom så är den utveckling mot mer kontroll av medborgarna som sker inom EU ett stort problem. Ofta tar det flera år att ändra på ett beslut fattat inom EU, om det ens sker. FRA-lagen kan vi riva upp 2010 men om fler integritetskränkande EU-direktiv drivs igenom så lär vi få leva med dem en lång tid framöver. Detta är en av anledningarna till att vi behöver fler gröna i Europaparlamentet.

Media: SVD, DN, Sydsvenskan, Aftonbladet

Fler: Maria Ferm, Lage Rahm, Miljöpartiet

Kommentarer

Anonym sa…
Har du tittat på Piratpartiet?

www.piratpartiet.se

Från en Lundastudent
Piratpartiets vanliga strategi att bli vågmästare funkar inte i eu-parlamentet som har helt andra kosntellationer än riksdagen och jobbar mcyekt mer med kompromisser. Det kommer att få gå med i en av de existerande partigrupperna och rösta som denna. Dett har de själva erkännt. Det blir således antingen den gröna eller den liberala gruppen som pp går med i om de kommer in i parlamentet. Varför rösta på pp då när de inte förändrar någonting. De gröna är ju redan för det som pp tänker driva i EU-parlamentet.
Anonym sa…
Jag inser som du att de kommer att pp kommer att bli tvungna att gå med i en existerande partigrupp. Som det ser ut nu blir det förmodligen mp, förutsatt om pp kommer så långt. Något som nog är att vänta eftersom pp om några minuter går om v i medlemsantal.

Mp må hålla med pp i den här frågan likt i ett antal övriga, men är de lika insatta i den? För tyvärr har det skett allt för många missförstånd och fattats allt för många felaktiga beslut pga okunskap (där man sedan ändrat sig), för att jag överhuvudtaget skall ha något förtroende kvar för de traditionella partierna. De är extremt skickliga på politik men knappast på teknik, och här är det en fråga om både och. Vad hade då inte varit bättre än ett samarbete mp/pp?

Lundastudenten
Tekniskt valsamarbete hade jag inte varit emot, även om jag inte tror att det skulle bli verklighet. Om det är något jag inte tycker om ur ett demokratiperspektiv så är det bortslängda röster. Eftersom pp nog vill samarbeta med mp så blir bortslängda röster för pp i det här fallet även bortslängda röster för mp.
Anonym sa…
Jag förstår hur du menar men mp och pp lägger ju inte fokus på exakt samma saker. Mp är ju ett vanligt politiskt parti med fokus på miljöfrågor medan pp är mer av ett sakfrågeparti (för närvarande) i integritetsfrågan. Då kan man ju med lätthet föreställa sig vilken fråga det kommer att läggas tyngdpunkt om man tvingas välja. Väljarna känner sig nog trygga i tanken på att "veta vad man får", i det här fallet ett parti som tar striden för den personliga integriteten på allvar och lägger allt krut där.

Mp och pp konkurrerar naturligtvis med varandra om ett begränsat antal röster, men enligt den här undersökningen tar de i alla fall inte rösterna ifrån varandra.

http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-och-piratpartiet-okar-1.803895

Lundastudent
Anonym sa…
Upphovsrätten måste för eller senare reformeras, den här inslagna vägen kommer inte att gå att vandra hur länge som helst.

Upphovsrättstalibanerna vann första slaget.

Ja, upphovsrätten måste för eller senare reformeras tillbaka till det den en gång skapades förr, nämligen att gynna och utveckla våra samhällen.

Dagens upphovsrätt gör inte det utan påminner mer och mer om gamla tiders skråväsende, och de metoder skråväsendet nyttjade för att upprätthålla sina privilegier.

EDRI:s skrivelse 2004 till EU-kommissionen om reformerad upphovsrätt är i detta avseende en bra grund att stå på;

http://www.edri.org/node/275
http://www.edri.org/node/files/edri_response_review.pdf

"When reviewing existing law, the Commission should consider copyright from first principles.

Copyright exists not because `intellectual property rights' are decreed in the Bible, but in order to correct a market failure.

If creative workers and their distributors could not appropriate a reasonable portion of their added value for themselves, then a socially suboptimal volume of writing, music and film would be produced and disseminated. Thus the law establishes time-limited
monopoly rights for creators.

But these are a means to an end rather than an end in itself. The end is to maximise the quantity of creative output that is available to the public to enjoy.

Too little protection results in market failure; too much simply bloats the publishing industries, while harming both the public and the creators themselves.

There are also conflicts between copyright and other social goals, expressed for example in employment law, competition law, privacy law and environmental law.

As copyright has expanded, these conflicts have become more acute. It is high time for the Commission to consider the proper balances and boundaries between competing policy objectives.

It is the Commission's duty to balance the complex interests of all the citizens of Europe - not to just limply follow the lead of the copyright-industry lobbyists."
Anonym sa…
Risken är att de genom smart marknadsföring så att säga anammat de här frågorna som en kostym och istället döljer en mycket mer extrem ultraliberal agenda som kommer att framträda först när de når makt - tar därmed alla ungdomsröster från vänster och miljöparti - och ultraliberaler har ingenting emot att outsourca - till och med kanske polis, militär och rättsväsende, i Nattväktarstaten.

Det råder ett kameleontiskt politiskt klimat - och högerpopulismen frodas. Piratpartiets frontfigur är f d muf:are och många av deras talesmän har sin hemvist där - till höger om moderpartiet så att säga, då ungdomsförbunden ju alltid är ideologiskt radikalare.

De kanske sällar sig till än mer högerreaktionära krafter, när de väl fått fritt spelrum genom pr-kuppartade triumfer. Vem vet?