Angående bankpaketet

Jag håller med oppositionen när det gäller regeringens bankpaket. Det kan vara motiverat att hjälpa banker men om det ska göras så ska pengarna investeras. Då räcker det inte med garantier om att skattebetalarna ska få del av eventuell värdeökning. När vi satsar pengar i företag så bör mer inflytande ges på köpet. Jag hade varit betydligt mera positiv om regeringen köpt bankaktier för 50 miljarder. Det hade kunnat vara en god investering om värdet på bankerna beräknas gå upp. Jag är dock positiv till att paketet är kombinerat med ett stopp för bonusökningar. Om regeringen istället köpt in sig i bankerna så hade ju dock detta kunnat drivas igenom iaf.

Kommentarer