Norska jurister drar på grund av FRA-lagen svenska staten inför europadomstolen för kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Norska jurister anser att FRA lagen bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det har de helt rätt i och jag tror de kommer att få rätt när de nu stämmer svenska staten i Europadomstolen. Intressant är att Sverige endast stäms för att kränka norska medborgares rättigheter. För att kunna gå till europadomstolen måste nämligen inhemska rättsliga medel ha prövats först. Detta är en process som är vanlig när individer vill anropa en internationell traktat i en internationell domstol då de internationella domstolarnas arbetsbörda skulle bli för stora annars. För att en svensk ska kunna klaga till europadomstolen så måste denna därför först bli avlyssnad av FRA och sedan gå hela vägen genom det svenska rättssystemet och få avslag innan det går att få det prövat mot Europakonventionen. I Norge finns det ju dock inga inhemska domstolar där du kan stämma svenska staten och därför borde ansökan kunna behandlas.Fler. DN, Alliansfritt Sverige

Kommentarer