Det behövs konkreta ågärder för den globala ekonomin

Så var G20 mötet i Washington över utan att några konkreta åtgärder för att mota den globala ekonomiska krisen kunnat fastslås. Inte förrän i april nästa år verkar en detaljerad plan kunna bli klar. Jag ser det dock som positivt att utvecklingsländer börjar få mer att säga till om i världspolitiken. Kanske är vi på väg bort från den unipolära världsordningen som USA stått för.

European Green Party tycker att det behövs en Grön New Deal för att tackla den ekonomiska krisen.

"In particular, it is vital that an EU-wide financial markets watchdog is urgently established, as well as an independent European credit rating agency and that a Financial Transaction Tax (Tobin/ Spahn type tax) is implemented throughout the EU." -EGP Co-Spokesperson Philippe Lamberts

Det är viktigt att inse att den ekonomiska krisen hänger ihop med både matkrisen och krisen i det ekologiska systemet. Matpriserna har till stor del ökat pga spekulation och klimatkrisen beror på det kortsiktiga tänkande som ekonomin har varit uppbyggd kring. Den globala ekonomin behöver mer reglering. Då räcker det inte med endast kortsiktiga åtgärder som att pumpa in mer pengar i systemet, även om det också kan vara nödvändigt som krisåtgärd. Ett utmärkt sätt att få igång ekonomin är att satsa på en omställning till ett grönt hållbart samhälle baserat på förnyelsebar energi. Det skulle skapa jobb samtidigt som vi kommer närmre en lösning på klimatkrisen.

Kommentarer

Populära inlägg