Om min syn på EU

Med anledning av att jag tackat ja till en nominering att stå på De Grönas lista i valet till EU-parlamentet så börjar det bli relevant att förklara hur jag står i lite olika frågor som rör EU. Jag tänkte börja med en generell artikel om min syn på saken och hoppas kunna återkomma i mer konkreta detaljfrågor senare.

Vilka beslut som ska fattas av nationella parlament och vilka som vi måste fatta tillsammans med andra länder är en ständig tvistefråga. Mer decentraliserade beslut för makten närmare folket men samtidigt så behöver vi vissa gemensamma regler för att inte skapa en free-rider problematik. Främst klimat- och finanskriserna är saker som är svåra, om inte omöjliga att lösa nationellt. EU är idag antagligen den enda stora aktör som kan vara den drivande kraften för att få fram ett nytt klimatavtal i Köpenhamn 2009. I EU bör vi således verka både för krafttag mot utsläpp av växthusgaser men även för regleringar av finansmarknaden för att motverka spekulation.

Samtidigt som EU kan vara en lösning på många problem så har EU en struktur som är komplicerad och flyttar makten långt från folket. EU lägger sig också i allt för många områden som bör vara nationella. Lobbyister och storföretag har insett hur mycket makt som finns i Bryssel och satsar enorma summor på att påverka besluten. Konsekvenserna kan bli katastrofala. Integritetskränkande lagar kan antas, och den fråga där EU verkligen behövs, nämligen klimatfrågan riskerar att bli nedprioriterad. Det demokratiska underskottet bekräftas också av att Lissabonfördaget riskerar att drivas igenom trots Irlands nej. Miljöpartiets kritiska blick behövs för att EU ska hålla fokus på det som är viktigt.

Vi får dock inte tappa bort oss och utan grund kritisera allt som har med EU att göra. Vi behövs i EU och bör föra en pragmatisk, konstruktiv politik där. Många länder i framförallt Östeuropa står på kö för att få gå med i EU. Genom kraven på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter har EU bidragit till att förbättra situationen i dessa länder. Det är viktigt att denna process fortsätter och dörren inte stängs för nya länder pga. rasism och främlingsfientlighet. Speciellt Turkiets rätt att så småningom ansöka om medlemskap är viktig här. Tyvärr finns det väldigt starka främlingsfientliga krafter i EU och även om jag i teorin inte skulle var emot en harmonisering av flyktingpolitiken så är jag rädd att de förhandlingar som nu pågår angående detta kommer att leda till att de länder med mest restriktiv flyktingpolitik får sätta standarden. Detta skulle kunna få katastrofala konsekvenser för de personer som riskerar livet för att ta sig till ett bättre liv i Europa. Att de av en slump fötts i andra länder än de europeiska gör inte att de har mindre moraliska rättigheter än oss.

I skuggorna gömmer sig nationalistiska och främlingsfientliga partier såsom Sverigedemokraterna med en dröm om en slags inbillad gyllene era. De står för en nostalgisk dröm om det förflutna där varje stat påstås ha varit kulturellt homogen. Vi Gröna står för framtiden och måste fortsätta göra det. Vi måste med kritiska men konstruktiva ögon göra det globala samhället så grönt och solidariskt som möjligt. EU är arena som vi behövs på för att det ska kunna uppnås och därför behöver vi ha så många gröna politiker där som möjligt. För vem ska kunna rädda Sverige, EU och Världen, om inte vi?

Kommentarer

Populära inlägg