"Svenska värderingar". Nu kanske även utomlands?

Norge kommer att införa en version av förbudet mot sexköp. Skillnaden är att norrmännen förbjuds köpa sex även utomlands. Jag tycker det verkar vara en bra grej som skulle kunna införas även i Sverige. Även om det är svårt att upprätthålla så blir det ju en markering om vad som är accepterat i samhället. För inte slutar väl de "svenska" värderingarna, som vi ska lära ut till alla mindre förstående människor, gälla så fort de jämställda fromma svenska männen (för det är oftast män) passerat en nationsgräns, och istället befinner sig i Tyskland eller Thailand?

För lite mer "svenska värderingar" samt en dos humor så går det att kolla in Jan Guillous chatt angående Ipred på Aftonbladet. Det sorgliga är att det inte verkar vara satir utan Janne tycker verkligen att privata företag ska få bedriva polisverksamhet.

Kommentarer