Pinsamt om Lissabonfördraget

Någon mer än jag som tyckte att det var riktigt sjukt pinsamt att endast 20% av riksdagsledamöterna kunde svara på grundläggande frågor om Lissabonfördraget i debatt ikväll. Och sen menar de att vi inte ska folkomrösta om saken för att det är för svårt för svenska folket att sätta sig in i det.  Enligt den logiken borde väl makten över våra grundlagar delegeras till någon expertkommitte i Bryssel. Eller varför inte någon upplyst despot någonstans. Sen kan våra grundlagar ändras lite hur som helst utan vi tillfrågas för det är ju ändå för komplicerat för folk att sätta sig in i. Konstigare logik får en leta efter. 

Sen kan jag hålla med Cecilia Malmström om att Lissabonfördraget måste jämföras i förhållande till Nicefördraget som vi lever under idag. Det innehåller både förbättringar och försämringar i förhållande till det. EU behöver ett nytt fördrag men jag anser inte att Lissabonfördraget är vad som behövs. Främst det faktum att EU får makt över väsentligt fler områden än idag och att medlemsländerna förbinder sig till militär upprustning är saker som talar för att det bör förkastas. En folkomröstning vore ett utmärkt forum för att belysa skillnaderna mellan fördragen och fatta ett bra beslut. Då kanske även våra riksdagsledamöter börjar lära sig något om EU.

Kommentarer

Eller som regeringen gjort, lagt ut utrikespolitiken på entreprenad till Carl Bildt.